Inovativen pristop, kako do Win-Win rešitev v podjetjih →

17/06/2020

poZDRAVljeni!

Danes bi z vami želela deliti dimenzijo 'Pogleda od zunaj' na primeru iz prakse, in sicer:

V proizvodnem podjetju smo izvedli individualne pogovore s sodelavci vršnega in srednjega menedžmenta. V evalvaciji procesa 'Vprašajmo zaposlene' so udeleženci individualni pogovor ocenili:→ iz vidika koristnosti v 81,25% kot zelo koristenin→ se v 93,75% opredeli, da bi si v prihodnje še želeli opraviti tak pogovor z zunanjim izvajalcem.

Delim še nekaj vtisov in mnenj udeležencev ali drugače, kaj pravijo zaposleni o pristopu z individualnim pogovorom:

💭 Da o določenih stvareh razmisliš in jih tudi izrečeš, ki so morda v podzavesti zasidrane in vplivajo na naše delo.

💭 Da lahko s pomočjo sogovornice izpostaviš najbolj kritične točke.

💭 Možnost podati mnenje, svoj pogled na izzive in rešitve. Glede na to, da je bilo vključenih več ljudi, to tudi daje občutek, da vsako mnenje šteje.

💭 Ker začneš razmišljati in gledati na sistem v podjetju iz druge perspektive.

💭 Odkrit pogovor.

💭 Razmišljanje o tem, kaj kot posameznik lahko storiš za dobrobit podjetja.

💭 ...

(Vir: interni projektni evalvacijski vprašalnik)

Torej: prvi zametki WIN WIN situacije za ZAPOSLENE in VODSTVO tukaj so, da pričnejo skupaj sestavljamo mozaik iz individualnih in kolektivnih vidikov o tem:

✅ kje vidijo možnosti za spremembe na bolje
✅ kaj bo po udejanjenih spremembah drugače
✅ odstremo pogled na to, kje smo sedaj (kaj nam že uspeva in kaj je naslednji korak) in kam želimo v prihodnosti

✅ in odkrivamo, kako se lahko zaposleni in vodstvo med sabo podprejo, da bo stvar prešla od besed k dejanjem.* * * *

Celotna analiza individualnih pogovorov 'Vprašajmo zaposlene' v podjetju je razkrila pomembno skupno spoznanje udeležencev:

»Imamo še ogromno neizkoriščenega potenciala!«

Pa poglejmo ključna področja, kje sami vidijo in napovedujejo »Kaj se lahko v prihodnosti spremeni na bolje?«:

boljše medoddelčno sodelovanje, več povezovanja in projektnega pristopa, timsko delo, boljše poznavanje dela drugih in boljše poznavanje sodelavcev

bolj jasne odgovornosti in pooblastila ter bolj natančna navodila za delo

bolj kompetentni vodje in na drugi strani razbremenitev vodij in vlečnih konjev

boljša komunikacija, učinkovitejši sestanki

boljši pristopi za prenos znanja, mentorstvo, obratno mentorstvo

bolj zapolnjene vrzeli zaradi manjka strokovnih znanj (odhodi kadrov), novi, mlajši kader ustrezno vpeljati v delo in jih obdržati.

Individualni in kolektivni cilji za spremembe na bolje so sedaj dovolj jasni. Za pomoč pri izbiri prave poti in načinov, kako priti do ciljev, usmerjanje in spremljanje na poti poskrbimo TiBi-jevci. Spoznate nas lahko TUKAJ

Med tem, ko se vi posvečate svojim primarnim nalogam za zagon, vzdrževanje, rast in/ali razvoj svojega poslovanja, mi poskrbimo za razvoj vaših kadrov in krepimo njihove kompetence.

... če obstaja podobna potreba tudi v vašem podjetju nas pocukajte: razmišljali in delovali bomo za vas! S TiBi izkustvenimi delavnicami bomo bližje vašim ciljem.

Pa plodovit preostanek junija vam želim!

Barbara