KOTIZACIJE IN DRUGE INFORMACIJE


1) Udeleženci, za katere je plačnik podjetje

250,00 eur + DDV (cena velja na delavnico, če je prijavljeni udeleženec prisoten samo na eni transformacijski delavnici)

225,00 eur + DDV (cena velja na delavnico, če je prijavljeni udeleženec prisoten na dveh ali treh transformacijskih delavnicah)

200,00 eur + DDV (cena velja na delavnico, če je prijavljeni udeleženec prisoten na štirih ali petih transformacijskih delavnicah)

Za udeležence iz istega podjetja (dva ali več) se pri kotizaciji za vsakega

udeleženca odšteje 10,00 eur (neto).

2) Udeleženci - fizične osebe

210,00 eur + DDV (cena velja na delavnico, če je prijavljeni udeleženec prisoten samo na eni transformacijski delavnici)

189,00 eur + DDV (cena velja na delavnico, če je prijavljeni udeleženec prisoten na dveh ali treh transformacijskih delavnicah)

168,00 eur + DDV (cena velja na delavnico, če je prijavljeni udeleženec prisoten na štirih ali petih transformacijskih delavnicah)

Fizične osebe imajo možnost plačila na 2 obroka, pri čemer mora 2. obrok biti plačan pred terminom izbrane delavnice.

Posebna ponudba KODA ZA POPUST v višini 30 EUR - v prijavnem obrazcu v ustrezo polje vpišite: KODAKP30

3) Kotizacija za Re-Bonding

izkustveno delavnica je 150,00 eur + DDV.

Cena za posamezno delavnico velja ob minimalni udeležbi - 10 udeležencev.

***

Cena vključuje: organizacijo in izvedbo programa, uporabnina prostora, materialni stroški za izvedbo delavnice, stroški pogostitve med odmori in kosila. Delavnica traja 8 pedagoških ur.


Opomba:

Delavnice se bodo izvajale skladno s Predpisi, sprejetimi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19. Organizator se zavezuje, da bo izvajal vse potrebne ukrepe skladno priporočili (število udeležencev omejeno na 10 v zaprtih prostorih in do 20 na prostem, zagotovljena razdalja med udeleženci, razpoložljiva zaščitna sredstva - maske in razkužila ter drugo po potrebi)

V kolikor bi v času izvedbe veljali strožji ukrepi dopuščamo možnost, da se aktivnost izvede on line. V tem primeru bomo ustrezno popravili cenik ter vas o tem pravočasno obvestili (razlog za spremembo cene: odpadli strošek uporabnine prostora, materialnih stroškov in stroškov za zagotavljanje ustreznih ukrepov COVID-19 ter stroškov pogostitev).