TiBi fitnes za kadre.

Je način in pot do razvoja vaših zaposlenih ... Je koncept kombinacij izkustvenega znanja za krepitev veščin in kompetenc človeških virov. Je trening za vsakega posameznika, za time in za organizacijo hkrati. Je vadba, ki poskrbi za vsako "mišico"* in njen razvoj.

(*osebni in skupinski potenciali, kultura posameznika in organizacije, komuniciranje v vse smeri, sodelovalni pristopi, veščine vodenje in potenciali voditeljstva, mentoriranje, krepitev odgovornosti, medsebojnega zaupanje, pripadnosti, motivacije, kreativnega razmišljanja in iskanja rešitev na vseh področjih in nivojih v organizaciji, zavedanje pomena akcijskega pristopa, ...)

* individualni pogovori usmerjeni v odkrivanje rešitev in potencialov (z zaposlenimi) * izkustvene delavnice * interaktiva izobraževanja * akcijsko učenje * treningi s fokusom * bondingi * team buildingi *

Kako ustvariti zadovoljne zaposlene? Kako izboljšati komunikacijo med zaposlenimi? Kako povečati njihovo zavzetost? Kako jih opogumiti, da bodo odkrili svoje potenciale? Kako jih vzpodbuditi, da bodo samozavestno predstavili svoje ideje in pripomogli k razvoju (dejavnosti, procesov, storitve, izdelka, ...)? Kako vplivati na njihovo pozitivno motivacijo? Kako krepiti timski duh? Kako razvijati ustvarjalen in učinkovit tim?

Odlična priložnosti za vašo ekipo in pika na "i" za vaše podjetje!

Rešitve so del procesa, zato bomo skozi uvodne vodene individualne razgovore z zaposlenimi po pristopu Solution Focused Brief Therapy, odkrivali in gradili cilje vseh nadaljnih aktivnosti. S pomočjo TiBi fitnesa za kadre, t. j. različnih programov (individalni in / ali skupinski pogovori, različne vsebinske delavnice, treningi, usmerjene animacije, ...) ter pristopov bo naša ekipa veščih posameznikov, ki imajo različne življenjske izkušnje ter različna strokovna znanja, z vami z uporabo različnih metod odstirala kolektivni duh v vaši ekipi.

Stremeli bomo k željenim ciljem in pri tem utrjevali pot, ki vodi do tja. Do zmanjševanja stresa na delovnem mestu, izboljšanja odnosov med sodelavci, boljše komunikacije znotraj organizacije,  večje pripadnosti pri zaposlenih in sprejemanja odgovornosti, večje zavzetosti za delo, ... ter zbujali skrite potenciale v ljudeh in odkrivali njive vire moči.

Program dela prilagodimo osnovnemu namenu in ciljem, ki se jim želimo skupaj približati. Ustvarjali bomo kontekst, v katerem bodo udeleženci na zadeve pogledali iz drugega zornega kota in pri tem sami prišli do pomembnih odgovorov na odprta vprašanja in dileme, novih spoznanj in uvidov. Ti pa pripomorejo na poti k željenim spremembam.

Kar sledi čisto na koncu je "TiBi team building s piko na i". To je dogodek, ki se lahko zgodi kjerkoli. Tukaj smo neomejeni in lahko prizorišče poljubno izbiramo. Spretnostne in zabavne naloge v sklopu različnih aktivnosti, v objemu narave in gastronomije bodo vse prej doseženo še podkrepile v drugačnem duhu. Za piko na i in trajnostneši učinek.

*"TiBi" je blagovna znamka, ki izhaja iz dejstva, da smo ljudje tisti, ki uresničujemo spremembe na bolje in da ima vsak posameznik v sebi neomejene vire moči, ki pomagajo do realizacije sprememb. Hrati pa sporoča: prvi korak je že narejen, saj je očitno, da Ti Bi, pomeni da tudi Boš, saj Zmoreš.  Ker veš in znaš ...


Kaj morate vedeti o naši posebnosti? 

"TiBi fitnes za kadre"

RAZISKOVANJE, ODKRIVANJE, NAČRTOVANJE, VADBA

Pomembno je, da pozornost usmerjamo v prave stvari. Da razvijamo tista področje, kjer so veliki potenciali, da se razvijemo. Da ne vadimo ves čas tisto, kar že tako ali tako znamo. Pogoj za razvoj in napredek je, da se reševanja lotimo na drugačen način. Z rutino in ponavljanjem vzorcev in metod ne bomo bližje željeni spremembi na bolje.

Preden se konkretno lotimo izvedbe predhodno posvetimo pozornost temu, katera so tista področja, ki jim je treba dati največji poudarek.

S pomočjo "Solution Focused Approach" pristopa pogledamo v smer željenih sprememb. To je v rešitve usmerjen pristop, ki s preprosto in hitro metodo pogovora o spremembah na bolje, odkriva področja in potenciale, na osnovi katerih se nadalje izbere ustrezen program.

Program nadaljnih delavnic in treningov ter povezovanje vsebin in skupin sledi pozitivnim pristopm in iskanju rešitev.  Ves program temelji na tem, da se uporabijo vsi notranji viri moči in poskrbimo za to,  da na zadeve pogledamo iz drugega zornega kota, pri čemer smo na dobri poti, da ekipa pride do novih uvidov. Ustvarja se kontekst, ko rešitve postanejo možne. Ne predavamo, ne vodimo delavnic in ne dajemo pametnih nasvetov, pač pa poskrbimo za to, da vsi udeleženci aktivnos sodelujejo in skozi voden proces sami pridejo do tistih ugotovitev in znanj, ki jih za spremembe potrebujejo. TiBi pristop v celoti temelji na izkustvenem delovanju.

Tudi športniki morajo za svoje vrhunske rezultate sami trenirati. Ni dovolj, da jim trener pove, kaj in kako morajo narediti, ampak je za vrhunsko formo potrebno trenirati, trenirati, trenirati ... Šele potem pride na vrsto tekmovanje, kjer imajo možnost izraziti svoje znanje in pripravljenost. Možnost, da postanejo zvezde ...


"TiBi tematski bonding" in "TiBi team building"

VSEBINSKA IZBIRA VSAKEGA PROGRAMA SLEDI NAMENU IN CILJEM

Pri TiBi fitnesu za kadre odkrijemo tista področja in tiste vire moči za spremembe na bolje in skupaj izberemo vsebinsko ustrezen paket programov za "ohranjanje kondicije". Ravno vsebine posameznih programov so tiste, ki skozi aktivnosti krepijo željena področja. Teh je veliko, lahko bi rekli neomejeno. Nekatere temeljijo na učenju socialnih spretnosti in komunikacijskih veščin, v drugih spoznavamo pomen pravil in preizkušamo meje sposobnosti, s pomočjo katerih odkrivamo delovanje skupine in gradimo enotnost v ekipi, nekatere pomagajo pri sproščanju stresa in povečujejo povezanost skupine, druge spet pripomorejo pri umirjanju jeze in agresije ter zmanjšujejo psihično napetost.

Vedno stremimo v smeri na bolje na tem ali drugem področju in vedno se trudimo, da je naš skupen akcijski načrt in izbira prave vsebine taka, ki bo imela najboljši učinek (najučinkovitejši in v največji meri trajnostni) za vaše zmagovalne time.

Zakaj ustvarjalno usmerjene aktivnosti:

Kadar nekaj ustvarjamo s svojimi rokami pride vedno do izraza naša kreativnost in iznajdljivost. Ker je rezultat hitro viden nam to daje občutek uspeha - kadar gre za skupinski rezultat to seveda pozitivno deluje na celo skupino - konkretizira pomen sodelovanja, medsebojne komunikacije, spoštovanja. Ker ciljno delovanje lahko pripelje do napetosti (ljudje delujemo na različne načine in imamo različna pričakovanja) je to lahko odlična učna priložnost za učenje socialnih spretnosti in komunikacijskih vešin.

Zakaj v igro, humor in zabavne animacije usmerjene aktivnosti:

Igra nam omogoča občutek razbremenjenosti. Sproščeno vzdušje izboljša urjenje v komunikaciji in spoznavanje pomena pravil in preizkušanja meje svojih sposobnosti. S pomočjo igre lahko odkrivamo delovanje skupine, spoznamo kakšno vlogo v njej prevzemamo sami in drugi, hkrati pa občutimo enotnost z ostalimi udeleženci. Prav tako igra omogoča osebnostno rast. Posameznik se lažje spopada s težavami, ki v »navideznem svetu« igre niso resnične in jih kasneje preko vrednotenja preslika nazaj v svoje življenje.

Zakaj v glasbo usmerjene aktivnosti:

Glasba je medij, ki neposredno dostopa do človekovega čustvenega in podzavestnega sveta. Prav tako vpliva na povezovanje delovanja obeh možganskih hemisfer. Omogoča sproščanje stresa ter krepi psihološko blagostanje in spodbudi socio-biološki odziv povezanosti. Ustvarjanje skupnih ritmov / glasbe pozitivno vpliva na povezanost skupine.

Ljudje se najpogosteje izražamo skozi govor in petje, ki je edini način govorne komunikacije, kjer lahko vsi hkrati uporabimo in izrazimo svoj glas ter prispevamo k skupnemu rezultatu.

Zakaj v ples usmerjene aktivnosti:

Ples je lahko odlično sredstvo za negovanje pozitivnih medosebnih odnosov. Prav tako pozitivno vpliva na umiritev agresije in jeze, ter skozi telesni dotik omehča napete odnose. Ples spodbuja spontanost in zmanjšuje psihično napetost.

Zakaj v likovno ustvarjanje usmerjene aktivnosti:

Gre za individualen ali skupinski pristop s pozitivnimi vpliv na umirjenost, koncentracijo, prisotnost na tukaj in zdaj, ali pa sestavljanje skupne velike slike, ki jo je treba gledati od daleč, da vidimo bistvo (temelji na individualnem prispevku, ki se odraža v skupnih učinkih).

"Pika na i"

REFLEKSIJA

Refleksija je proces ozaveščanja in pomemben pogoj za udejanjanje sprememb na bolje. 

EVALVACIJA

Evalvacija je orodje za odločanje o nadaljnem delu in aktivnostih. Zato sledimo prenosu znanja v prakso in preučujemo vplive na delovno uspešnost udeležencev programov ter zasledujemo učinke izobraževanja ter preverjamo vplive na doseganje zastavljenih ciljev.

Sporočite nam vaše želje in potrebe!

Prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali.

Z vašimi podatki bomo ravnali odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za namene, za katere to izrecno želite. Vašo željo (izrecno prostovoljno privolitev) lahko tudi kadarkoli spremenite ali prekličete s sporočilom na naslov info@emendo.si. Vsi osebni podatki bodo varovani skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Od nas lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno prenehamo z uporabo vaših osebnih podatkov.

Strinjate se, da lahko vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov), uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih upravljavca. Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja. Strinjate se, da lahko osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov) uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih, uporabimo za obveščanje preko e-pošte, SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in preko navadne pošte ter prilagajanja spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords ...) z namenom predstavitve vseh naših storitev in dodatne ponudbe.

Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja.