TiBi fitnes za kadre.

Je način in pot do razvoja vaših zaposlenih ... Je koncept kombinacij izkustvenega znanja za krepitev veščin in kompetenc človeških virov. Je trening za vsakega posameznika, za time in za organizacijo hkrati. Je vadba, ki poskrbi za vsako "mišico"* in njen razvoj.

(*osebni in skupinski potenciali, kultura posameznika in organizacije, komuniciranje v vse smeri, sodelovalni pristopi, veščine vodenje in potenciali voditeljstva, mentoriranje, krepitev odgovornosti, medsebojnega zaupanje, pripadnosti, motivacije, kreativnega razmišljanja in iskanja rešitev na vseh področjih in nivojih v organizaciji, zavedanje pomena akcijskega pristopa, ...)

* individualni pogovori usmerjeni v odkrivanje rešitev in potencialov (z zaposlenimi) * izkustvene delavnice * interaktiva izobraževanja * akcijsko učenje * treningi s fokusom * bondingi * team buildingi *

Kako ustvariti zadovoljne zaposlene? Kako izboljšati komunikacijo med zaposlenimi? Kako povečati njihovo zavzetost? Kako jih opogumiti, da bodo odkrili svoje potenciale? Kako jih vzpodbuditi, da bodo samozavestno predstavili svoje ideje in pripomogli k razvoju (dejavnosti, procesov, storitve, izdelka, ...)? Kako vplivati na njihovo pozitivno motivacijo? Kako krepiti timski duh? Kako razvijati ustvarjalen in učinkovit tim?

Odlična priložnosti za vašo ekipo in pika na "i" za vaše podjetje!

V 5-ih korakih:

* kadrovska diagnostika (analiza stanja, identifikacija potencialov in vrzeli, ...)

* snovanje in izvedba ciljno usmerjenih vsebinskih izkustvenih delavnic z aktivno udeležbo posameznikov, skupin, teamov in ekip

* kovčingi, treningi, svetovanje

* bondanje ekip (RE-bonding) & bildanje kolektiva (team building)

* spremljanje, opazovanje, poročanje

* TiBi 'pušitoring' *

* Želite izvedeti več o 'pušitoringu'? Potem izpolnite spodnji obrazec z vašim e-naslovom in z veseljem vam bomo odgovorili:


Rešitve so del procesa, zato bomo skozi uvodne individualne razgovore z zaposlenimi po pristopu Solution Focused Brief Therapy, odkrivali vrzeli in potenciale ter gradili cilje vseh nadaljnih aktivnosti.

S pomočjo TiBi fitnesa za kadre, t. j. različnih programov (individalni in / ali skupinski pogovori, različne izkustvene delavnice, treningi, usmerjene animacije, bondingi, ...) ter pristopov bo naša ekipa veščih posameznikov, ki imajo različne življenjske izkušnje ter različna strokovna znanja, z vami z uporabo različnih metod odstirala kolektivni duh v vaši ekipi.

Stremeli bomo k željenim ciljem in pri tem utrjevali pot, ki vodi do tja. Do zmanjševanja stresa na delovnem mestu, izboljšanja odnosov med sodelavci, boljše komunikacije znotraj organizacije, večje pripadnosti pri zaposlenih in sprejemanja odgovornosti, večje zavzetosti za delo, ... ter zbujali skrite potenciale v ljudeh in odkrivali njive vire moči.

Program dela prilagodimo osnovnemu namenu in ciljem, ki se jim želimo skupaj približati. Ustvarjali bomo kontekst, v katerem bodo udeleženci na zadeve pogledali iz drugega zornega kota in pri tem sami prišli do pomembnih odgovorov na odprta vprašanja in dileme, novih spoznanj in uvidov. Ti pa pripomorejo na poti k željenim spremembam.


"TiBi business team bondingi" temeljijo na aktivaciji sodelavcev skozi različne animacije: kulinarične, cirkuško artistične, likovne, zeliščarske, ... bondinge, skozi katere v kolektiv prinašajo:

* učenje socialnih spretnosti * krepitev komunikacijskih veščin * spoznavanje pomena pravil in navodil * preizkušanje meje sposobnosti *odkrivanje delovanja skupine * grajenje enotnosti v ekipi * povečanje povezanosti skupine.

Cilj in namen:  aktivnosti so namenjene večjemu povezovanju, medosebnem spoznavanju ter povečani učinkovitosti obstoječih in novih timov znotraj oddelka ali med oddelki, ki se odvija v sproščenem in stimulativnem okolju na zabaven način.

Naše prednosti: Ravno prava mešanica poslovnosti, strokovnosti, simpatičnosti in zabavnosti. Bondinge izvajajo strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami iz profesionalne kulinarike, artisti, umetniki, specialisti trženja ter komunikacije.

Udeleženci so središče delavnice in sami poskrbijo za vse - pod budnimi mentorskim vodstvom. Končni program je sestavljen po željah naročnika.

Poslovni elementi: Komunikacija, pristop, načrtovanje, iznajdljivost, delitev vlog, pogajalske spretnosti, reševanje konfliktov.

Kar sledi čisto na koncu je "TiBi team building s piko na i". To je dogodek, ki se lahko zgodi kjerkoli. Tukaj smo neomejeni in lahko prizorišče poljubno izbiramo. Spretnostne in zabavne naloge v sklopu različnih aktivnosti, v objemu narave in gastronomije bodo vse prej doseženo še podkrepile v drugačnem duhu. Za piko na i in trajnostneši učinek.

Več o tem na povezavi ... *** in povezavi...

*"TiBi" je blagovna znamka, ki izhaja iz dejstva, da smo ljudje tisti, ki uresničujemo spremembe na bolje in da ima vsak posameznik v sebi neomejene vire moči, ki pomagajo do realizacije sprememb. Hrati pa sporoča: prvi korak je že narejen, saj je očitno, da Ti Bi, pomeni da tudi Boš, saj Zmoreš.  Ker veš in znaš ...


Kaj morate vedeti o naši posebnosti? 

"TiBi fitnes za kadre"

RAZISKOVANJE, ODKRIVANJE, NAČRTOVANJE, VADBA

Pomembno je, da pozornost usmerjamo v prave stvari. Da razvijamo tista področje, kjer so veliki potenciali, da se razvijemo. Da ne vadimo ves čas tisto, kar že tako ali tako znamo. Pogoj za razvoj in napredek je, da se reševanja lotimo na drugačen način. Z rutino in ponavljanjem vzorcev in metod ne bomo bližje željeni spremembi na bolje.

Preden se konkretno lotimo izvedbe predhodno posvetimo pozornost temu, katera so tista področja, ki jim je treba dati največji poudarek.

S pomočjo "Solution Focused Approach" pristopa pogledamo v smer željenih sprememb. To je v rešitve usmerjen pristop, ki s preprosto in hitro metodo pogovora o spremembah na bolje, odkriva področja in potenciale, na osnovi katerih se nadalje izbere ustrezen program.

Program nadaljnih delavnic in treningov ter povezovanje vsebin in skupin sledi pozitivnim pristopm in iskanju rešitev.  Ves program temelji na tem, da se uporabijo vsi notranji viri moči in poskrbimo za to,  da na zadeve pogledamo iz drugega zornega kota, pri čemer smo na dobri poti, da ekipa pride do novih uvidov. Ustvarja se kontekst, ko rešitve postanejo možne. Ne predavamo, ne vodimo delavnic in ne dajemo pametnih nasvetov, pač pa poskrbimo za to, da vsi udeleženci aktivnos sodelujejo in skozi voden proces sami pridejo do tistih ugotovitev in znanj, ki jih za spremembe potrebujejo. TiBi pristop v celoti temelji na izkustvenem delovanju.

Tudi športniki morajo za svoje vrhunske rezultate sami trenirati. Ni dovolj, da jim trener pove, kaj in kako morajo narediti, ampak je za vrhunsko formo potrebno trenirati, trenirati, trenirati ... Šele potem pride na vrsto tekmovanje, kjer imajo možnost izraziti svoje znanje in pripravljenost. Možnost, da postanejo zvezde ...


"Pika na i"

REFLEKSIJA

Refleksija je proces ozaveščanja in pomemben pogoj za udejanjanje sprememb na bolje. 

EVALVACIJA

Evalvacija je orodje za odločanje o nadaljnem delu in aktivnostih. Zato sledimo prenosu znanja v prakso in preučujemo vplive na delovno uspešnost udeležencev programov ter zasledujemo učinke izobraževanja ter preverjamo vplive na doseganje zastavljenih ciljev.

Sporočite nam vaše želje in potrebe!

Prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali.

Z vašimi podatki bomo ravnali odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za namene, za katere to izrecno želite. Vašo željo (izrecno prostovoljno privolitev) lahko tudi kadarkoli spremenite ali prekličete s sporočilom na naslov info@emendo.si. Vsi osebni podatki bodo varovani skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Od nas lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno prenehamo z uporabo vaših osebnih podatkov.

Strinjate se, da lahko vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov), uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih upravljavca. Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja. Strinjate se, da lahko osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov) uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih, uporabimo za obveščanje preko e-pošte, SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in preko navadne pošte ter prilagajanja spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords ...) z namenom predstavitve vseh naših storitev in dodatne ponudbe.

Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja.