Z  mediacijo do rešitve in dogovora.

Vas muči medsoseski spor ali želite izboljšati medosebne odnose? Želite spravo v družinskih odnosih? Želite vzpostaviti ustrezno komunikacijo s partnerjem, otroci, starši, ... ali priti do dogovora v ločitvenem postopku? So ze zgodili konflikti v medvrstniških odnosih vaših otrok in mediacija predstavlja tisto orodje, ki jih lahko zgladi?

Si želite rešiti situacijo s kom na kakšnem področju, ki vam onemogoča, da bi se počutili dobro in vam trenutna situacija predstavlja dvome in ustvarja stalne konflikte?

Niste zadovoljni in se vam zdi nepravično, kako je bila obravnavana vaša reklamacija ali odškodninski zahtevek? Imate spor in bi ga želeli zgladiti pred sodno obravnavo? ...

Imate nerazčiščene konflikte na delovnem mestu?

"Če čutiš bolečino, si živ. Če čutiš bolečino drugih ljudi, si človek. "- Lev Tolstoj

.

.

.

..

Lahko sem vaša mediatorka!

Sem Barbara Zacirkovnik, magistra ekonomskih znanosti iz področja menedžmenta, certificirana mediatorka, praktičarka individualnih in skupinskih coachingov po metodi Solution Focused Aprouch - t.j. v rešitve usmerjen pristop za usmerjenost v spremembe na bolje, certificirana vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja ter snovalka in moderatorka izobraževalnih procesov.

Od nekdaj mi neskončne izzive predstavljajo: kultura, etika in morala posameznika in družbe. Obožujem področje 'človeških virov', njihove potenciale in razvoj teh. Kot temelj dobrih odnosov postavljam v gaberite medsebojno spoštovanje, nenasilno komunikacijo in transformativno trajnostno naravnanost. Od tu naprej se začne zgodba odgovornosti, zavzetosti, pripadnosti, prispevanja, ...

Prepričana sem, da smo ljudje tisti, ki spreminjamo stvari na bolje. In verjamem, da vsakdo izmed nas ima v sebi vse potrebne vire moči, ki nam pomagajo pri reševanju različnih življenjskih situacij. Verjamem, da smo ljudje sposobni, če le zapustimo cono udobja in se otresemo rutinskega delovanja, videti stvari drugače in znamo priti do uvidov, ki nam pokažejo način, kako se bomo "življenja" lotili.

V svojem aktivnem delovnem obdobju sem delala in se razvijala na številnih področih, zaradi česar se je okrepila moja čustvena inteligenca in oblikovala zrela empatična osebnost. 

Zato sem se podala v mediatorstvo, ker na vsakem koraku stremim k rešitvam in ne k problemom, ker gledam naprej in ne nazaj, ker iščem potenciale in ne pomanjklivosti, ker verjamem, da se da... s konstruktivnim reševanjem izzivov / konfliktov / sporov.  Ker na ta način lahko ustvarjamo situacije 'win-win' in skupaj gradimo novo kulturo reševanja sporov.  

Če iščete sprjemljive rešitve za vaš primer (spor, konflikt, situacijo) in želite to vašo zgodbo pripeljati do dogovora z vsemi vpletenimi ter se pri tem počutiti olajšane, vas vabim, da naredite naslednji korak:

izpolnite spodnji obrazec, ali mi pišite na barbara@emendo.si oz. me pokličete na 031 395 888 in skupaj se bomo lotili vašega primera ter ga pripeljali do zastavljene točke. 

PODROČJA MEDIIACIJE, kjer vam lahko pomagam:

- Mediacija na delovnem mestu: kolektivni ali individualni spori
- Civilni spori

- Mediacija v družinskih in premoženjskih sporih

Kaj je mediacija?

Je tehnika reševanja sporov, ki je primerna za skorajda vse vrste sporov. Ko obstaja minimalna pripravljenost za dogovarjanje, je mogoče najti rešitev, ki je sprejemljiva za vse vpletene.Spor tako vzamemo v svoje roke in ga kot odrasli tudi sami rešimo. V mediaciji ni zmagovalca in poraženca.V večini primerov je mediacija hitrejša in cenejša možnost reševanja sporov, a to nista njeni edini prednost. Mediacija je pomembna zlasti zato, ker uvaja novo kulturo reševanja sporov.

Zakaj bi se odločili za mediacijo?

Ljudje si vedno bolj želimo soodločati o zase pomembnih zadevah. Dokler imamo možnost, da nam tretja nevtralna oseba - mediator - pomaga vzpostaviti porušeno komunikacijo z »nasprotnikom«, nam pomaga iskati rešitve, ki so sprejemljive za obe strani, in da tudi vplivamo na končni dogovor, se zdi to boljša možnost kot sodna pot.

Pomembno je, da udeleženci mediacije po mediaciji odidejo z rešitvijo, s katero lahko živijo ter čutijo olajšanje, da so rešili svoj spor. Četudi morda dogovor ni idealen, jim je vendarle uspelo doseči dogovor, s katerim lahko živijo, konflikt pa jih ne obremenjuje več.


Kakšno vloga ima mediator oziroma, kaj lahko pričakujete od mene?

Za mediatorja je najbolj pomembno zagotavljati nevtralnost v samem procesu mediacije in v okviru domišljene strukture, s pristopi in tehnikami, ki izhajajo iz drugih svetovalnih in psiholoških področij, sprti strani pripelje do tega, da v miru, brez prekinitev povesta, kakšen je njun pogled na zadevo. Največkrat je to prvič, da mora ena stran v miru poslušati, kaj ima povedati druga stran, in prisluhniti drugačnemu pogledu. Že samo to ima lahko zelo dobre psihološke učinke. Mediator poskrbi, da so izmenjane vse ključne informacije, da so jasni vsi glavni interesi in da sprte strani druga drugo sprejemajo kot partnerja v pogajanjih.

To mediator doseže tako, da s pogovorom spodbuja vzajemno razumevanje, hkrati pa sprtima pomaga, do pomembnih uvidov.

Mediator torej vodi pogovor v smeri, da se konflikt ne povečuje, temveč da se zmanjšuje in umirja., da se najdejo rešitve v vsestransko korist in da se sklene med udeleženci dogovor, ki ga bodos prejele in upoštevale vse strani.