TiBi fitnes za vaše kadre

Je način in pot do razvoja vaših zaposlenih ...

Je koncept kombinacij izkustvenega znanja za krepitev veščin in kompetenc človeških virov.

Je trening za vsakega posameznika, za time in za organizacijo hkrati.

Je vadba, ki poskrbi za vsako "mišico" in njen razvoj. Več...

TiBi podpora pri ravnanju s starejšimi zaposlenimi

V Sloveniji bo že čez nekaj let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, zato si ni za zatiskati oči pred tem dejstvom in niti se skrivati pred izzivi, ki jih prinašajo demografski trendi.

Pomemben odgovor na demografske izzive dolgožive družbe se skriva v potencialih starejših zaposlenih in potrebnih prilagoditvah na nove okoliščine. Z zavzemanjem za vseživljenjsko učenje, krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja in zavedanja odgovornosti izziva, pa tudi, da se v družbi nemudoma odpravijo negativni stereotipi o starejših zaposlenih.

V Sloveniji bo že čez nekaj let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, zato si ni za zatiskati oči pred tem dejstvom in niti se skrivati pred izzivi, ki jih prinašajo demografski trendi.

Le tako si lahko obetamo, da bomo kot družba ostajali uspešni in dejavni v vseh starostnih obdobjih ter ob enem gradili odličen medgenarsijski odnos kot pomembno konkurečno prednost družbe!

Odlična priložnosti za učinkovito ravnanje s starejšimi zaposlenimi! Več...

TiBi promocija zdravja na delovnem mestu


Skladno s smernicami Ministrstva za zdravje »Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu«, ki so podlaga za izboljšanje splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih sledimo interesom in koristnim za obe strani.

Glede na preučitev potreb in glede na zahtevnosti ter naravo dela zaposlenih na delovnih mestih uvajamo in izvajamo programe, s katerimi:

  • izobražujemo o zdravem načinu življenja (upoštevajoč celotnega kroga: zdravega načina prehrane, gibanja, čustvene stabilnosti / vključno z razvojem čuječnosti in čustvene inteligence) in
  • pomagamo pri uvajanju stalnih ukrepov in praks v podjetja.

Pripravimo konkretne programe za aktivnosti uvajanja teh, coaching notranjih ambasadorjev za zdravo življenje in trajnostni pristop, monitoring , ... Več...