VABLJENI NA KOMPETENČNI POLIGON, KJER KREPIMO TEMELJNE VEŠČINE:

TOP IZKUSTVENE TRANSFORMATIVNE DELAVNICE

Komu so delavnice namenjene?

podjetnikom, ki se zavedajo pomena razvoja njihovih zaposlenih ne glede na dejavnost, velikost podjetja in območje delovanja; direktorjem podjetij, ki se zavedajo vrednosti vlaganja v zaposlene; kadrovskim menedžerjem in njihovim strokovnim sodelavcem; vodjem ekip, skupin, timov; sodelavcem v marketingu in službi za odnose z javnostmi; vsem tistim, ki jih to področje zanima...

Zakaj KOMPETENČNI POLIGON?

Že nekaj časa smo podjetja v nekakšnih izrednih razmerah, saj je COVID-19 in nastala situacija, za katero lahko rečemo, da večina ni imela pripravljenega načrta, spreminila mariskatero staro realnost v novo. 

Toda ... s potenciali in kompetencami naših zaposlenih lahko dobimo vse odgovore na izzive, ki jih že imamo. Tudi takšne, ki nastopijo nenadno in so del pričujočim izrednim razmeram.

Zaradi tega smo v sklopu TiBi blagovne zanmke zasnovali nekaj temeljnih izkustvenih delavnic, ki so lahko način in pot do transformacijskih sprememb, ki jih (so)ustvarjajo ravno naši sodelavci oz. zaposleni v naših podjetjih.


Kreativne metode spopadanja z izzivi: Kako lahko pozitivno vplivamo na uspešen prehod v novo podjetniško realnost tako, da pogledamo na stvari iz drugega zornega kota in ikoristimo potenciale kreativnosti?


Aktualne razmere prinašajo novo podjetniško realnost, pri čemer smo že (ali še bomo) naleteli tudi na kakšno oviro. Zato je dobro, da pogledamo na stvari iz drugega zornega kota in se oborožimo s primernimi strategijami in orodji. Kako lahko presežemo izzive, sprejmemo spremembe kot nekaj dobrega in kako lahko izkoristimo kreativna orodja kot priložnost za ustvarjanje prostora za nove ideje in rešitve ter akcijske načrte?


Udeleženci boste na delavnici osvojili naslednja znanja in veščine:

 • Kako lahko preoblikujemo svoj odziv in odziv drugih, da bomo na okoliščine pogledali z različnih perspektiv?
 • Kakšno korist predstavlja usmerjenost v prihodnost in rešitve ter uporaba orodij, ki nam pomagajo razmišljati izven okvirjev?
 • Kaj nam je že na voljo, kar nam nudi možnosti prilagajanja na novo realnost in s čim si lahko še pomagamo, da bomo bližje od besed k dejanjem?


... in osvojeno boste lahko prenašali na svoje sodelavce.


Delavnica bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakodnevnem delu. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, transformativno in ne le informativno, kar je značilno za zgolj teoretske delavnice.


Ponudbo za izvedbo programa za zaposlene v vašem podjetju jo lahko naročite TUKAJ. 

Učinkovita komunikacija - ključ do dobrih odnosov: Kako v odnose na delovnem mestu prinesti več povezanosti, jasnosti, sproščenosti in posledično učinkovitosti?


Ljudje na delovnih mestih zaradi slabe komunikacije izgubimo ogromno časa, energije in živcev. V zahtevnih in stresnih situacijah naša komunikacija pogosto postane nejasna, napadalna ali pasivno agresivna, kar v odnose na delovnem mestu prinaša slabo voljo, nižjo motivacijo in slabšo učinkovitost. Na interaktivni delavnici bo predstavljen preprost in učinkovit pristop k komunikaciji, ki lahko prepreči mnoge konflikte in nesporazume ter veliko prispeva k boljšim odnosom na delovnem mestu.


Udeleženci boste na delavnici osvojili naslednja znanja in veščine:

 • Aktivno poslušanje - ključ do dobrih odnosov
 • Od agresivne in pasivne komunikacije k povezovalni komunikaciji
 • Ohranjanje mirnosti in konstruktivnosti v zahtevnih situacijah
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo
 • Kako se odzvati na agresivno vedenje
 • 4 koraki povezovalne komunikacije - učinkovito izražanje nezadovoljstva
 • Postavljanje meja na povezovalen način


... in osvojeno boste lahko prenašali na svoje sodelavce.

Delavnica bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakodnevnem delu. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, transformativno in ne le informativno, kar je značilno za zgolj teoretske delavnice.


Ponudbo za izvedbo programa za zaposlene v vašem podjetju jo lahko naročite
TUKAJ.

Medgeneracijski izzivi - priložnosti za boljše sodelovanje: Kako z dobrim medgeneracijskim sodelovanjem graditi odličen medgeneracijski odnos kot pomembno konkurenčno prednost družbe!


Z dobrim medgeneracijskim sodelovanjem, si lahko obetamo, da bomo kot družba ostajali uspešni in dejavni v vseh starostnih obdobjih ter ob enem gradili odličen medgeneracijski odnos kot pomembno konkurenčno prednost družbe! Pri tem je učinkovito mentorstvo temelj za dobro povezanost v podjetju.

Na interaktivni delavnici bo predstavljen preprost in učinkovit pristop k mentorstvu, ki lahko premosti nesporazume ter veliko prispeva k povezovanju in boljšim odnosom na delovnem mestu.


Udeleženci boste na delavnici osvojili naslednja znanja in veščine:

 • Kako dobro podajati povratne informacije?
 • Soočanje z zavrnitvijo
 • Pasti mentorstva
 • Kakšne so značilnosti različnih generacij
 • Znanja in potrebe prihodnosti
 • Obratno mentorstvo
 • Digitalini svet in On-line mentorstvo
 • Kako pripraviti dober mentorski načrt prenosa znanj?


... in osvojeno boste lahko prenašali na svoje sodelavce.


Delavnica bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakodnevnem delu. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, transformativno in ne le informativno, kar je značilno za zgolj teoretske delavnice.

Ponudbo za izvedbo programa za zaposlene v vašem podjetju jo lahko naročite
TUKAJ.

Participativno vodenje organizacij in timov: Kako v organizacij okrepiti učinkovito sodelovanje in v polnosti izkoristiti potencial skupinske inteligence vašega tima?

Organizacije se soočajo z vedno bolj kompleksnimi izzivi, zato je pomembno iskati nove načine vodenja. Pristopi participativnega vodenja pomagajo v organizacijskem okolju ustvarjati prostor, ki omogoča prepoznavanje potencialov zaposlenih in celotnih timov ter nudijo učinkovite metode, kako jih povezati, krepiti medsebojno zaupanje, spodbuditi ustvarjalno sodelovanje in doseči potrebne premike.


Udeleženci boste na izobraževanju spoznali naslednje veščine in znanja:

 • inovativni metodi participativnega vodenja, ki ustvarjata prostor za presežne ideje in učinkovito sodelovanje - Svetovna kavarna (World cafe) in Odobravajoče poizvedovanje (Appreciative inquiry) ter uporabo le teh v poslovnem okolju;
 • teoretična modela, ki pomagata razumeti pomen participativnega vodenja in kompleksnost dela v timih - kaordična pot in vzorec diha;
 • voditeljske kompetence, ki omogočajo učinkovito vodenje, prepoznavanje potencialov zaposlenih ter spodbudno okolje za ustvarjanje novih idej;
 • praktični nasveti za vpeljavo participativnega vodenja v vašo organizacijo.


... in osvojeno boste lahko prenašali na svoje sodelavce.


Na delavnici ne bo predstavljena zgolj teorija, temveč bo izrazito izkustvena - vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah udeležencev.

Ponudbo za izvedbo programa za zaposlene v vašem podjetju jo lahko naročite
TUKAJ.

Temelji dobrega fizičnega zdravja, telesne kondicije in duševnega zdravj: Kako lahko vključevanje zaposlenih v soustvarjanje zdravega delovnega okolja ter ozaveščanje zaposlenih o pomenu skrbi za lastno zdravje in dobro počutje vpliva na zboljšanje vseh parametrov zdravja, počutja in lažjega soočanja s stresom?


Dnevno se dogajajo spremembe v našem življenju, ki se odražajo na različne načine, kot npr. stres, porušeni odnosi, depresije, izgorelost... Slej kot prej tudi ugotovimo, da če sami ne bomo pri sebi česa spremenili, potem tudi drugačnih rezultatov od sedanjega stanja ne moremo pričakovati.

Dejstvo je, da si vsak delodajalec želi imeti zdrave, sposobne, kreativne, vitalne, sproščene in odgovorne zaposlene. Zato bomo na delavnici dali poudarek predvsem odnosu do zdravja nasploh in na delovnem mestu.

TOP 3 PODTEME, kjer boste udeleženci osvojili naslednja znanja in veščine:

 • Babice so vedele: predstavitev nekaterih preverjenih rešitev naših babic, v smislu pomoči z naravnimi rešitvami.
 • Obvladovanja stresa in trening sproščanja: preizkusili in osvojili boste preproste in učinkovite metode sproščanja in obvladovanja stresa; osvojili osnove meditacije in čuječnosti; dobili motivacijo in napotke za redno meditacijo in sproščanje.
 • Opcija: 'Office food - healty & frishes & delishes'* s cheef Kamalo: kako si doma hitro in enostavno pripravim domač 'to go' zdrav obrok za na delovno mesto (*doma pripravljena pisarniška hrana - zdrava & sveža & okusna)

... in osvojeno boste lahko prenašali na svoje sodelavce.


Delavnica bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakodnevnem delu. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, transformativno in ne le informativno, kar je značilno za zgolj teoretske delavnice.Re-Bonding™ - 2 v 1: kulinarika preseneča, cirkus pa tudi! Doživetje po metodi povezovanja vaših ekip, skupin in timov


Je ekipno kulinarično izkustveno doživetje z jasnim poslanstvom - povezati člane ekipe med seboj na zabaven in sproščen način: do izraza pridejo sposobnost organiziranja dela in optimalno razdeljevanje nalog. Tudi kreativnost in iznajdljivost imata pomembno vlogo. Na Re-Bondingu™ se naučimo racionalne in smotrne porabe sestavin ali drugače, razpoložljiv sredstev.


In "Cirkus&Cirkus" je zabavno izkustveno doživetje, kjer v sproščenem vzdušju krepimo medsebojno zaupanje, urimo komunikacijske sposobnosti in preizkušamo meje naših sposobnosti. Izkušnje iz tega "navideznega sveta" kasneje preko pridobljenih izkušenj preslikamo nazaj v svoje življenje ...


Udeleženci boste na dogodku spoznali prednosti, ki jih prinaša oblika povezovanja zaposlenih in pridobivanja naslednjih veščin in znanj:

 • učenje socialnih spretnosti
 • krepitev komunikacijskih veščin
 • spoznavanje pomena pravil in navodil
 • preizkušanje meje sposobnosti
 • odkrivanje delovanja skupine
 • grajenje enotnosti v ekipi
 • povečanje povezanosti skupine


... in osvojeno boste lahko prenašali na svoje sodelavce.

Ponudbo za izvedbo programa za zaposlene v vašem podjetju jo lahko naročite  TUKAJ.

Opomba:

Delavnice v živo se izvajajo skladno s Predpisi, sprejetimi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19. Organizator se zavezuje, da bo izvajal vse potrebne ukrepe skladno priporočili.