OSEBNOSTNA PODPORA IN OSEBNA RAST ZAPOSLENIH V VAŠEM PODJETJU

Skrb za dobro duševno zdravje in počutje zaposlenih je odgovornost tako družbe kot delodajalcev, pomembna pa je tudi skrb in odgovornost posameznika.

Delo je poleg osebnostnih dejavnikov in socialnega okolja eno od pomembnih področij posameznika, saj se skozi delo razvijamo in uresničujemo svoje potenciale, poleg tega pa na delovnem mestu preživimo velik del svojega življenja.

Delovno mesto je lahko pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja, in sicer če zaposleni doživljajo občutek koristnosti in potrditve pri delu, imajo podporo sodelavcev in so lahko pri delu kreativni.

Zato so zaupni pogovori z zaposlenimi z 'nekom od zunaj' sprožilec in podpora zaposlenim na poti do dobrega počutja in 'krepilnik' duševnega zdravja...

"K rešitvam usmerjen pristop" ni "think positive" mantra. Gre za proces ustvarjanja konteksta, v katerem rešitve postanejo možne.

Kot SF prakti(k)čarka in mediatorka za transformativno mediacijo vašim zaposlenim skozi individualen ali skupinsko voden proces (pogovor / seansa / trening) pomagam narediti več prostora v glavi za potencialne rešitve tako, da bodo lahko pogledali preko trenutnega aktualnega problema in videli zadeve iz drugega zornega kota ter v drugi luči.

Poiskali bomo njihove dobre strani in našli vire moči, ki bodo skupaj izostrili pogled na stvari in sprostili prostor v smer možnih rešitev.

Individualni pogovori z zaposlenimi so način opolnomočenja in so lahko tudi idealen način za pričetek procesov izobraževanja in usposabljanja. Skozi pogovore se ustvari dejanska slika potreb, na osnovi katerih se lahko v nadaljevanju strateško lotimo krepitve individualnih in kolektivnih komeptenc.

Pogovori o rešitvah vodijo v rešitve ...

Želim izvedeti več:

Zakaj SF pristop?

"K rešitvam usmerjen pristop" (angl. Solution Focused Approach / SF) je učinkovito in preprosto orodje, kadar se znajdemo v kriznih situacijah in potrebujemo takojšnje in uporabne rešitve. Orodje je primerno za posameznike, pare, družine, time, skupine pa tudi za organizacije.

Je hiter pristop. Unikaten. Preprost. Minimalističen. In deluje. In je v svetu bolj in bolj uveljavljen.

Za k rešitvam usmerjen pristop je značilno, da gre za kratkotrajen proces, pri katerem je cilj, da proces posameznika čim prej opolnomoči do te mere, da nadaljuje s svojim življenjem kakovostno in zanj uspešno.

Ker se po tem pristopu pozornost klienta usmerja na željeno prihodnost (namesto v preteklost, ki jo obžalujemo), in ker se osredotočimo na njegove veščine (namesto na primanjkljaje), daje k rešitvam usmerjen pristop primerljive rezultate ostalim pristopom pri delu z ljudmi, vendar s pomembno razliko: cilj doseže v bistveno krajšem času. Zato je zelo primeren v situacijah, kjer nujno potrebujejo takojšnje učinkovite strategije, kako in kam naprej.

Pri kreiranju vaše učinkovite strategije, kako in kam naprej, vam bom rada pomagala. Piši mi na info@emendo.si in prvi koraki na poti do "Tja", bodo za vami!

(vir: https://www.ribalon.si)

Kaj je SF pristop?

Življenjski izzivi nas spodbujajo, da iščemo nove poti in vire v sebi ter okoli nas, ki še niso izkoriščeni. Naši notranji viri so neomejeni in vsi odgovori, ki jih iščemo, so v nas samih. SF pristop je način, s pomočjo katerega pridemo do teh odgovorov. Je način, ki pomaga pri iskanju rešitev, odpravi dilem in zastavlja nove izzive na vseh področjih našega življenja.

SF pristop je pogovor med klientom in praktikom. Je interaktivni proces med njima, pri katerem praktik uporablja posebne tehnike spraševanja, preko katerih klient postopoma začne gledati na stvari z drugega zornega kota ter tako pride do novega uvida in/ali spoznanj. Pri tem klient lahko sam najde rešitev, ki je pred tem ni videl oz. je zaradi omejitev v svojih miselnih procesih ni mogel videti. V klientu se prebudi kreativni del, ki postreže z odgovori, idejami in rešitvami. Temelj k rešitvam usmerjenega SF pristopa je usmerjenost k rešitvam, pri čemer klient vodi proces, praktik pa postavlja vprašanja, s katerimi spodbuja proces, preko katerih klient sam prihaja do uvidov.

Glavni cilj SF pristopa je pomagati klientu, da uporabi svoje potenciale in mu hkrati zagotoviti čim večjo uspešnost pri razreševanju njegovih situacij.

Teme, ki jih klient izpostavi in želi predelati v procesu SF pristopa, so najrazličnejše, od partnerskih težav, starševskih stisk, poklicnih dilem, postavljanja življenskih ciljev, krepitve samozavesti, ...

SF pristop uporablja metodologijo, ki je usmerjena v sedanjost in prihodnost, ne išče vztokov in razlogov, ampak je bistvo procesa ves čas na področju iskanja rešitev in možnosti.

Srečanje običajno traja eno uro (60 minut), število srečanj pa je odvisno od razvoja procesa/-ov. Proces stremi k čim prejšnjemu opolnomočenju klienta za samostjno doseganje njegovih zastavljenih ciljev.

Za več informacij ali pričetek vašega tretmaja "K rešitvam usmerjenim procesom", pišite na info@emendo.si

Pri izvajanju SF seans tretmajev spoštujemo in upoštevamo Etični kodeks Zavoda Emendo.

Supervizija/mentorstvo: A. Biba Rebolj, FRSA, PhDC (Ribalon Institute)

Še o Solution Focused Brief Therapy (SFBT)

Solution Focused Brief Therapy (SFBT) je kratkoročna terapija usmerjena v rešitve in se osredotoča na trenutne in prihodnje okoliščine ter na cilje klienta, in ne na pretekle izkušnje.

V tem ciljno usmerjenem procesu simptomi ali težave klienta niso v ospredju obravnave. Namesto tega se klienta spodbuja, da razvije svojo vizijo prihodnosti ter se ga podpira pri identificiranju lastnih sposobnosti in virov, ki jih potrebuje za uspešno doseganje njegove vizije.