JAKA KOVAČ

Jaka je trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec. V okviru Slovenske filantropije je od leta 2005 odvodil preko 400 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, medkulturni dialog, mentorstvo, medgeneracijsko sodelovanje, participativno, vodenje skupin, integracija beguncev, mladinsko delo ... Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja "Art of hosting conversations that matter", s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. Kot trener pogosto vodi mednarodne treninge znotraj programa Erasmus+.

Jaka pravi, da: "Pri mojem delu me najbolj navdušuje raziskovanje kolektivne modrosti skupin ter odpiranje novih polj možnega. Pri tem se trudim ustvarjati varen in ustvarjalen prostor, ki udeležencem omogoča priti v stik s sabo ter pripomore k ozaveščanju svojih potencialov ter potencialov skupine."

Redno se udeležuje izobraževanj nenasilne komunikacije (po Marshallu B. Rosenbergu), in je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja. Več let se je učil in prakticiral skupinski dialog (po Davidu Bohmu).