Aktivne mreže sodelovalnega dialoga

09/10/2019

G L A V N I N A M E N: konkretno iskanje rešitev za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja med sodelavci in izboljšanje medsebojne komunikacije


G L A V N I C I L J I: Ustvariti aktivne mreže sodelovalnega dialoga okoli vprašanj, ki so pomembna pri dejanskem delu in medsebojnimi odnosi. Ter da se zaposleni slišijo med seboj, kot ekipa, in da se sliši njihov glas - zato da bi skupaj rasli v kakovosti.


m I K R O C I L J I: * izboljšati povezovalno komunikacijo med zaposlenimi * vzpodbuditi sodelovalno okolje na delovnem mestu.

"TiBi fitnes za kadre je za nas organiziral super dogodek, kjer smo se kvalitetno spopadli z določenimi timskimi izzivi, a hkrati izjemno zabavali in nenazadnje še bolj povezali. Zares dober pristop k delu in učinkovit izbor delovnih oblik. Vsekakor bomo z njimi še sodelovali"

"Prehitro je minilo. Žal mi je, da se nismo odločili za daljšo različico. :)"

"TiBi program je zares izvrsten! Barbara in Jaka sta za naš tim izvedla res odlično delavnico in veselim se, da bomo sodelovanje še ponovili"

"Super vzdušje, super moderiranje, tako Jaka kot Barbara sta kljub ponekod kočljivim temam pričarala sproščeno atmosfero, ki je pripomogla k uspešnosti delavnice"

"Super je bilo! Zanimivo mi je, da vse to vemo kar smo delali, a se tega ne zavedamo - oziroma ne znamo uporabiti v pravo smer. Zdaj vemo kako in verjamem, da bo naš team zato še boljši. Hvala!"

"Aktivno spremljanje vodje delavnice Jaka in njegovo prožnost v prilagajanju v smeri in potrebah našega tima. Všeč pa mi je bilo tudi to, da je Barbara vse opazovano zapisala in bomo iz tega pridobili nek uvid v naš tim in možne izboljšave"

Naročnik: DINETIX d.o.o.

Izvedba: 2019

Udeleženci: team