UMetnost komuniciranja

08/09/2020

Kako v odnose na delovnem mestu prinesti več povezanosti, jasnosti, sproščenosti in posledično učinkovitosti? Učinkovita komunikacija - ključ do dobrih odnosov:

Naročnik: SAŠA INKUBATOR

Izvedba: 2020

Namen treninga "Učinkovita komunikacija - ključ do dobrih odnosov: Kako v odnose na delovnem mestu prinesti več povezanosti, jasnosti, sproščenosti in posledično učinkovitosti?"

Na interaktivni delavnici smo spoznali preprost in učinkovit pristop k komunikaciji, ki lahko prepreči mnoge konflikte in nesporazume ter veliko prispeva k boljšim odnosom na delovnem mestu.

Udeleženci so na delavnici osvojili naslednja znanja in veščine:

  • Aktivno poslušanje - ključ do dobrih odnosov
  • Povezovalna komunikacija
  • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu
  • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo
  • Ohranjanje mirnosti in konstruktivnosti v zahtevnih situacijah
  • Učinkovito izražanje nezadovoljstva
  • Postavljanje meja na povezovalen način,

Še mnenje udeleženke:

"Zakaj ravno ta delavnica, »Učinkovita komunikacija -ključ do dobrih odnosov«? S ciljem osvestiti in naučiti se komunicirati v službi. Potrebno je nameniti več pozornosti takšnim delavnicam, saj so zelo uporabne. Super izvedba zavoda Emando Gavce, priporočam."

Udeleženci treninga umetnost komuniciranja: posamezni udeleženci iz različnih podjetij