Več o: Zgradba čustvenih spretnosti

12/03/2019

OSEBNE SPRETNOSTI IN DRUŽBENE SPRETNOSTI

"Možnosti uporabe čustvene inteligence na delovnem mestu so skoraj neomejene. Čustvena inteligenca je nepogrešljiva pri reševanju neprijetnih težav s sodelavcem, sklepanju pogodbe s težavno stranko, kritiziranju šefa, vztrajanju pri nalogi, dokler ni opravljena, in številnih drugih izzivih na poti k uspehu."

I. OSEBNE SPRETNOSTI: odločajo, kako dobro obvladujemo sebe

Zavedanje sebe

Poznavanje svojega notranjega doživljanja, večje naklonjenosti, notranjih virov in notranje zaznave.

Čustvena zavest: prepoznavanje svojih čustev in njihovega učinkovanja.

Natančno ocenjevanje sebe: poznavanje svojih zmogljivosti in omejitev.

Zaupanje vase: močno razvit čut za lastne vrednote in sposobnosti

Obvladovanje sebe

Obvladovanje svojega notranjega doživljanja, vzgibov in virov

Nadzorovanje sebe: brzdanje razvranih čustev in vzgibov.

Zanesljivost: ohranjanje meril za odkritost in poštenost.

Vestnost: odgovornost za osebno storinost.

Prilagodljivost: prožnost pri obvladovanju sprememb.

Dojemljivost za novosti: zadovoljstvo ob novih zamislih, pristopih in spoznanjih.

Motivacija

Čustvena nagnjenja, ki vodijo k uresničitvi cilja ali ga pomagajo doseči.

Težnja k izpolnitvi cilja: prizadevanje za doseganje ali izpolnjevanje meril odličnosti.

Zavezanost: usklajenost s cilji skupine in organizacije.

Pobuda: pripravljenost za odziv na vsako priložnost.

Optimizem: vztrajnost pri izpolnjevanju ciljev kljub oviram in zadržkom-

II. DRUŽBENE SPRETNOSTI: odločajo, kako obvladujemo medsebijne odnose.

Empatija

Zavedanje čustev, potreb in skrbi drugih.

Razumevanje drugih: prepoznavanje občutkov in pogledov drugih in izkazovanje zanimanja za njihove zadrege.

Razvojna rast drugih: prepoznavanje potreb drugih po napredovanju in prepričanje o njihovih spodobnostih.

Ustrežljivost: predvidevanje, prepoznavanje in izpolnjevanje potreb drugih.

Zavzemanje za različnosti: ustvarjanje priložnosti za sodelovanje različnih ljudi.

Poslovodna zavest: prepoznavanje skupinskih čustvenih tokov in odosov glede na vplivnost.

Družbene spretnosti

Spretnost v vzbujanju zaželjenega odzivanja drugh.

Vplivnost: obvladovanje učinkovitih taktik prepričevanja.

Sporazumevanje: pozorno poslušanje in prepričljivost v oddajanju sporočil.

Obvladovanje sporov: pogajanje in reševanje nesporazumov.

Vodenje: navdihovanje in usmerjanje posameznikov in skupin.

Spodbujanje sprememb: uvajanje in obvladovanje sprememb.

Navezovanje stikov: gojenje koristnih odnosov.

Pridruženost in sodelovanje: usklajenost v dejavnosti z drugimi in usmerjenost k skupnim ciljem.

Timske sposobnosti: ustvarjanje dopolnjevanja med člani skupine ali sinergije pri izpolnjevanju skupnih ciljev.

***Kako pa kaže v vašem podjetju?***

Vir: Čustvena inteligenca na delovnem mestu