SPLOŠNI POGOJI in GDPR

Strinjam se z obdelavo mojega elektronskega naslova, imena in priimka, mobilne številke z namenom informiranja o aktualnih ponudbah, izobraževalnih in koristnih vsebinah in vzpostavljanja stika po elektronski pošti.

Upravljavec osebnih podatkov je Zavod Emendo Gavce, Gavce 28, 3327 Šmartno ob Paki.

Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica vašega soglasja.

Prenosa podatkov v tretje države ali tretjim osebam ne bo. Zagotavljamo spoštovanje Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in Direktive 95/46/ES.

Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem. O preklicu soglasja bom obvestil neposredno upravljavca osebnih podatkov.

Zavedam se, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.

Vaše pravice
Kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation, »GDPR«) ali za namene neposrednega trženja.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne. Omejene so z veljavno zakonodajo in jih moramo izpolniti v določenih primerih. V primeru, da želite uveljaviti svoje zgoraj navedene pravice, nas obvestite na naslov info@emendo.si