TiBi podpora pri ravnanju

s starejšimi zaposlenimi (nad 50 let) .


V Sloveniji bo že čez nekaj let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, zato si ni za zatiskati oči pred tem dejstvom in niti se skrivati pred izzivi, ki jih prinašajo demografski trendi.

Pomemben odgovor na demografske izzive dolgožive družbe se skriva v potencialih starejših zaposlenih in potrebnih prilagoditvah na nove okoliščine. Z zavzemanjem za vseživljenjsko učenje, krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja in zavedanja odgovornosti izziva, pa tudi, da se v družbi nemudoma odpravijo negativni stereotipi o starejših zaposlenih.

Le tako si lahko obetamo, da bomo kot družba ostajali uspešni in dejavni v vseh starostnih obdobjih ter ob enem gradili odličen medgenarsijski odnos kot pomembno konkurečno prednost družbe!

Odlična priložnosti za učinkovito ravnanje s starejšimi zaposlenimi!

S TiBi podporo pri ravnanju s starejšimi zaposlenimi (nad 45 let) nudimo strokovno pomoč podjetjem na področju strategij in programov za aktivno staranje delovne sile:

Z izdelavo strategije ravnanja s starejšimi zaposlenimi zagotovimo pravočasne ukrepe kot odgovor na dolgoročne demografske trende, ki zmanjšujejo dotok mlajše delovne sile. Definiramo potrebne kompetence zaposlenih, ki so ključne za podjetje, pripravimo merljive cilje in starejše zaposlene usmerjamo k nadgradnji svojih znanj in veščin.

Krepimo kompetence starejših zaposlenih s programi, ki jih pripravimo glede na specifične potrebe podjetja. Pomagamo identificirati ključna področja, ki jih želi podjetje izboljšati s pomočjo svojih zaposlenih ter pripravimo načrt izboljšave kompetenc.


Povezujemo različne generacije v uspešno medgeneracijsko zgodbo. Pokažemo vam uspešne sodelovalne pristope in jih v praksi preizkusimo.

Premagujemo »samo pustite nas na miru«. S preizkušenimi metodami vzpodbujamo željo po napredku in jasno vodimo k spremembam. Skupaj iščemo rešitve za promocijo in varovanje zdravja, prilagojeno delo in delovni čas, inovativnost ter razvoj kompetenc.

Opolnomočimo zaposlene, da so sposobni samorefleksije. Pomagamo pri vpogledu v omejitve, ki si jih zaposleni postavljajo in jih pomagamo presegati.

Usposabljamo notranje ambasadorje za podporo izvajanja rednih aktivnosti. Z znanji opremimo zaposlene, ki bodo nosilci najpomembnejših aktivnosti, ki smo jih določili za doseganje ciljev podjetja.

Krepimo obratno mentorstvo - prenos znanj iz starejših na mlajše in mlajših na starejše. Pripravimo celovit program mentorstva, ki omogoča, da postavimo sistem prenosa znanj, kjer točno vemo kje je izvor znanj, kdo ga prejema in kako uspešno je prenos znanj izpeljan.

Krepimo digitalne komptence  - uporaba spletnih orodij za on line organizacijo dela, sestankov, izobraževanj in drugih dogodkov (Zoom, MC Teamsi); osnovna in napredna raba MC Office orodij in aplikacij; varna raba interneta; uporaba socialnih medijev v poslovne in zasebne namene; uporaba različnih aplikacij za delo (Canva).

Smo tudi podpora pri organizaciji in izvedbi izobraževanj tehničnih in strokovnih vsebin - povezovanje s ponudniki in izvajalci strokovnih in tehničnih izobraževanj ter nudenje podpore pri organizaciji dogodka ter tehnični podpori za izvedbo.

Sporočite nam vaše želje in potrebe!

Prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali.

Z vašimi podatki bomo ravnali odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za namene, za katere to izrecno želite. Vašo željo (izrecno prostovoljno privolitev) lahko tudi kadarkoli spremenite ali prekličete s sporočilom na naslov info@emendo.si. Vsi osebni podatki bodo varovani skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Od nas lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno prenehamo z uporabo vaših osebnih podatkov.

Strinjate se, da lahko vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov), uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih upravljavca. Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja. Strinjate se, da lahko osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov) uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih, uporabimo za obveščanje preko e-pošte, SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in preko navadne pošte ter prilagajanja spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords ...) z namenom predstavitve vseh naših storitev in dodatne ponudbe.

Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja.