TiBi promocija zdravja

na delovnem mestu


Skladno s smernicami Ministrstva za zdravje »Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu«, ki so podlaga za izboljšanje splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih sledimo interesom in koristnim za obe strani.

Glede na preučitev potreb in glede na zahtevnosti ter naravo dela zaposlenih na delovnih mestih uvajamo in izvajamo programe, s katerimi:

 • izobražujemo o zdravem načinu življenja (upoštevajoč celotnega kroga: zdravega načina prehrane, gibanja, čustvene stabilnosti / vključno z razvojem čuječnosti in čustvene inteligence) in
 • pomagamo pri uvajanju stalnih ukrepov in praks v podjetja.

Pripravimo konkretne programe za aktivnosti uvajanja teh, coaching notranjih ambasadorjev za zdravo življenje in trajnostni pristop, monitoring , ...

Ukvarjamo se s celostnim pristopom ozaveščanja o pomenu skrbi za lastno zdravje in dobro počutje ter aktivnega staranja delovne sile v podjetjih ter z individualno obravnavo posameznikov za izboljšanje vseh parametrov zdravja, počutja in lažjega soočanja s stresom!

Katere so prednosti za vas, da se boste lažje odločili za izvedbo programa

 TiBi promocija zdravja na delovnem mestu ?

 • delodajalec ima z izbiro TiBi programov zagotovljeno zakonsko predpisano izvajanje ukrepov na področju promocija zdravja na del mestu
 • udeleženci pridobijo / utrdijo znanja, ki jih podpirajo na poti preventivne skrbi za osebno zdravje in so jim v pomoč pri soočanju z vsakdanjimi izzivi (dobro počutje in zdravje - preventiva)
 • udeleženci dobijo dobra izhodišča, da pridobljena znanja in izkušnje uporabijo tudi pri svojem delu in krepijo zdrav duh tudi skupaj s sodelavci
 • pridobljeno znanje je sad dela »skozi izkušnje«, kar pomeni, da je znanje in zaželeno ravnanje in vedenje trajnejše vsidrano v vsakdanje življenje posameznika (pomoč, da nam stvari pridejo v navado)
 • izvajalci ne učimo nekaj kar smo slišali, ampak doživeto in preizkušeno na »lastni koži« nesebično delimo izkustvena znanja in svetujemo
 • izvedba TiBi programov poteka skozi različne aktivnosti (ne izvajamo suhoparnih predavanj) in tudi teme so (lahko) svojevrstne, zato so takšni tudi odzivi - zagotavljajo več sodelovanja v sproščenem vzdušju in učinkovitejše usvajanje vsebin
 • udeleženci so deležni prave spodbude, da dejansko potem naredijo nekaj drugače
 • in nenazadnje: rezultat angažiranja na področju promocije zdravja na delovnem mestu pomeni tudi manj bolniških odsotnosti
 • prihranek vašega časa za vam pomembne in prioritetne poslovne obveznosti!

VSAKDO POTREBUJE SVOJ GPS!

V teoriji  našega trenerja Tomaža obstajajo trije temelji, za katere meni, da so sestavni deli dobrega fizičnega zdravje, telesne kondicije in duševnega zdravja.

Poimenoval jih je GPS in predstavljajo G-ibanje, P-rehrano, S-proščanje. Vsi so za zdravje in dobro počutje posameznika zelo pomembni in odvisni eden od drugega.

Sporočite nam vaše želje in potrebe!

Prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali.

Z vašimi podatki bomo ravnali odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za namene, za katere to izrecno želite. Vašo željo (izrecno prostovoljno privolitev) lahko tudi kadarkoli spremenite ali prekličete s sporočilom na naslov info@emendo.si. Vsi osebni podatki bodo varovani skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Od nas lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno prenehamo z uporabo vaših osebnih podatkov.

Strinjate se, da lahko vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov), uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih upravljavca. Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja. Strinjate se, da lahko osebne podatke, ki ste jih posredovali Zavodu Emendo Gavce (upravljavec osebnih podatkov) uporabljamo za namene obveščanja o aktivnostih, storitvah in dogodkih, uporabimo za obveščanje preko e-pošte, SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in preko navadne pošte ter prilagajanja spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords ...) z namenom predstavitve vseh naših storitev in dodatne ponudbe.

Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja.