UMETNOST NOVIH NAČINOV VODENJA:

Voditeljske kompetemce za učinkovito vodenje


Transformativne delavnice

Kako v organizacij okrepiti učinkovito sodelovanje in v polnosti izkoristiti potencial skupinske inteligence vašega tima? Kako se kot vodja odzvati na nepredvidljive situacije, kot smo jim priča v teh časih?

Organizacije se soočajo z vedno bolj kompleksnimi izzivi, zato je pomembno iskati nove načine vodenja. Pristopi participativnega vodenja pomagajo v organizacijskem okolju ustvarjati prostor, ki omogoča prepoznavanje potencialov zaposlenih in celotnih timov ter nudijo učinkovite metode (načine), kako jih

  • povezati,
  • krepiti medsebojno zaupanje,
  • spodbuditi ustvarjalno sodelovanje in doseči potrebne premike v teh zahtevnih časih.

Udeleženci boste na izobraževanju spoznali naslednje veščine in znanja:

→ dve inovativni metodi participativnega vodenja, ki ustvarjata prostor za presežne ideje in učinkovito sodelovanje - Svetovna kavarna (World cafe) in Odobravajoče poizvedovanje (Appreciative inquiry) ter praktično preizkusili uporabo le teh v poslovnem okolju;

→ dva teoretična modela, ki pomagata razumeti pomen participativnega vodenja in kompleksnost dela v timih - kaordična pot in vzorec diha;

voditeljske kompetence, ki omogočajo učinkovito vodenje, prepoznavanje potencialov zaposlenih ter spodbudno okolje za ustvarjanje novih idej;

→ deležni boste praktičnih smernic za vpeljavo participativnega vodenja v vašo organizacijo ter njihovo izvedbo tudi online.


Delavnice bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakodnevnem delu.

Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, transformativno in ne le informativno, kar je značilno za zgolj teoretske delavnice.

Komu so delavnice namenjene?

  • podjetnikom, ki se zavedajo pomena razvoja njihovih zaposlenih ne glede na dejavnost, velikost podjetja in območje delovanja;
  • direktorjem podjetij, ki se zavedajo vrednosti vlaganja v zaposlene;
  • kadrovskim menedžerjem in njihovim strokovnim sodelavcem;
  • vodjem ekip, skupin, timov;
  • sodelavcem v marketingu in službi za odnose z javnostmi;
  • vsem tistim, ki jih to področje zanima in želijo (p)ostati participativni...Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo za izvedbo programa za zaposlene v v vašem podjetju. Naročite jo lahko TUKAJ.