Uvod v TiBi...

Zgodba o Alice


»Muca Režalka, mi lahko prosim poveš, kod moram iti, da pridem od tod?«
»To je precej odvisno od tega, kam hočeš iti,« je rekla Mačka.
»Precej vseeno mi je, kam,» je začela Alica.
»Potem je tudi vseeno, kod greš,« je rekla Mačka.
»Samo, da nekam pridem,« je Alica dodala v pojasnilo.
»Oh, lahko si prepričana, da boš nekam prišla,« je dejala Mačka, »če boš le dovolj dolgo hodila.«

Tudi podjetja so lahko kdaj zelo podobna Alici, kajne? Mi vas ne bomo peljali v Čudežno deželo in Alice ne bo v dvomih kam naj gre ...

S TiBi pristopom za razvoj kadrov prihodnosti se bomo lotili dela z vašimi zaposlenimi ter poiskali sprožilce za spremembe na bolje.


   S TiBi pristopom vam pomagamo do 7 ključnih odgovorov na 7 ključnih vprašanj:

1. Kako odkriti in zbuditi najboljšo verzijo vaših zaposlenih?

2. Kako do zavzetih, pripadnih in ciljno naravnanih zaposlenih?

3. Kako organizirati prenos znanj in izkušenj v kolektivu?

4. Kako voditi time, da bodo dosegali zastavljene cilje podjetja in bili pri delu učinkoviti in zadovoljni?

5. Kako do večje kakovosti dela?

6. Kako razviti tiste kompetence zaposlenih, ki jih potrebujejo za kakovostno opravljanje delovnih nalog?

7. Kako do samozavestnejšega in zanesljivejšega soočanja z izzivi?

Koristi, ki jih bo imelo vaše podjetje in vaši zaposleni z našim TiBi programom:

☑ raziskujemo in delujemo od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol

☑ pomagamo POVEDATI kar je težko povedati

☑ pomagamo SLIŠATI kar je težko slišati

☑ pomagamo POVEZATI povedano in slišano

☑ pomagamo, da se med seboj potem lažje SPORAZUMETE

☑ pomagamo sporazumljeno spremeniti v REŠITVE

☑ pomagamo ustvariti okolje, ko rešitve postanejo MOŽNE

☑ pomagamo izdelati AKCIJSKI NAČRT za udejanjanje možnih rešitev

❓Ste prepoznali naše potenciale
❗Mi vam bomo pomagali poiskate vaše

031 395 888

info@emendo.si