V TREH KORAKIH DO VRHUNSKE EKIPE

1. korak: "Uvertura"

RAZISKOVANJE IN ODKRIVANJE

Pomembno je, da pozornost usmerjamo v prave stvari. Da razvijamo tista področje, kjer so veliki potenciali, da se razvijemo. Da ne vadimo ves čas tisto, kar že tako ali tako znamo. Pogoj za razvoj in napredek je, da se reševanja lotimo na drugačen način. Z rutino in ponavljanjem vzorcev in metod ne bomo bližje željeni spremembi na bolje.

Preden se lotimo izvedbe team building programa TiBi za ekipe sodelavcev in preden se izbere vsebinski paket, po katerem nato skupaj "bildamo" ekipni duh, predhodno posvetimo pozornost temu, katera so tista področja, ki jim je treba dati največji poudarek.

S pomočjo "Solution Focused Approach" pristopa pogledamo v smer željenih sprememb. To je v rešitve usmerjen pristop, ki s preprosto in hitro metodo pogovora o spremembah na bolje, odkriva področja in potenciale, na osnovi katerih se nadalje izbere ustrezen program.

Povezovanje in iskanje rešitev temelji na tem, da se uporabijo vsi notranji viri moči in tako, da na zadeve pogledamo iz drugega zornega kota, pri čemer smo na dobri poti, da ekipa pride do novih uvidov. Ustvarja se kontekst, ko rešitve postanejo možne.

2. korak: "TiBi aktivnosti"

VSEBINSKA IZBIRA

Ko v 1. koraku odkrijemo tista področja in tiste vire moči za spremembe na bolje, skupaj izberemo vsebinsko ustrezen paket. Ravno vsebine posameznih programov so tiste, ki skozi aktivnosti krepijo željena področja. Teh je veliko, lahko bi rekli neomejeno. Nekatere temeljijo na učenju socialnih spretnosti in komunikacijskih veščin, v drugih spoznavamo pomen pravil in preizkušamo meje sposobnosti, s pomočjo katerih odkrivamo delovanje skupine in gradimo enotnost v ekipi, nekatere pomagajo pri sproščanju stresa in povečujejo povezanost skupine, druge spet pripomorejo pri umirjanju jeze in agresije ter zmanjšujejo psihično napetost.

Vedno stremimo v smeri na bolje na tem ali drugem področju in vedno se trudimo, da je naš skupen akcijski načrt in izbira prave vsebine taka, ki bo imela najboljši učinek (najučinkovitejši in v največji meri trajnostni) za vaše zmagovalne time.

Zakaj ustvarjalno usmerjene aktivnosti:

Kadar nekaj ustvarjamo s svojimi rokami pride vedno do izraza naša kreativnost in iznajdljivost. Ker je rezultat hitro viden nam to daje občutek uspeha - kadar gre za skupinski rezultat to seveda pozitivno deluje na celo skupino - konkretizira pomen sodelovanja, medsebojne komunikacije, spoštovanja. Ker ciljno delovanje lahko pripelje do napetosti (ljudje delujemo na različne načine in imamo različna pričakovanja) je to lahko odlična učna priložnost za učenje socialnih spretnosti in komunikacijskih vešin.

Zakaj v igro, humor in zabavne animacije usmerjene aktivnosti:

Igra nam omogoča občutek razbremenjenosti. Sproščeno vzdušje izboljša urjenje v komunikaciji in spoznavanje pomena pravil in preizkušanja meje svojih sposobnosti. S pomočjo igre lahko odkrivamo delovanje skupine, spoznamo kakšno vlogo v njej prevzemamo sami in drugi, hkrati pa občutimo enotnost z ostalimi udeleženci. Prav tako igra omogoča osebnostno rast. Posameznik se lažje spopada s težavami, ki v »navideznem svetu« igre niso resnične in jih kasneje preko vrednotenja preslika nazaj v svoje življenje.

Zakaj v glasbo usmerjene aktivnosti:

Glasba je medij, ki neposredno dostopa do človekovega čustvenega in podzavestnega sveta. Prav tako vpliva na povezovanje delovanja obeh možganskih hemisfer. Omogoča sproščanje stresa ter krepi psihološko blagostanje in spodbudi socio-biološki odziv povezanosti. Ustvarjanje skupnih ritmov / glasbe pozitivno vpliva na povezanost skupine.

Ljudje se najpogosteje izražamo skozi govor in petje, ki je edini način govorne komunikacije, kjer lahko vsi hkrati uporabimo in izrazimo svoj glas ter prispevamo k skupnemu rezultatu.

Zakaj v ples usmerjene aktivnosti:

Ples je lahko odlično sredstvo za negovanje pozitivnih medosebnih odnosov. Prav tako pozitivno vpliva na umiritev agresije in jeze, ter skozi telesni dotik omehča napete odnose. Ples spodbuja spontanost in zmanjšuje psihično napetost.

Zakaj v likovno ustvarjanje usmerjene aktivnosti:

Gre za individualen ali skupinski pristop s pozitivnimi vpliv na umirjenost, koncentracijo, prisotnost na tukaj in zdaj, ali pa sestavljanje skupne velike slike, ki jo je treba gledati od daleč, da vidimo bistvo (temelji na individualnem prispevku, ki se odraža v skupnih učinkih).


3. korak: "Pika na i"

REFLEKSIJA je proces ozaveščanja in pomemben pogoj za udejanjanje sprememb na bolje. Je odlično izhodišče za pozitivne spremembe v vaši ekipi.

Refleksija kot mentalna aktivnost, ki vključuje ozaveščanje misli, občutkov in vedenj, je lahko orodje s katerim se tega lotimo. To je trenutek, ko posameznik interpretira svojo izkušnjo, razmišljanje, učenje in razumevanje pri čemer upošteva svoja prepričanja in vrednote. Refleksija je ključno orodje izkustvenega učenja - torej učenja, ki je večini najbolj blizu - in je neločljivo povezana z učinkovitostjo.