Zakaj Poletni kompetenčni poligon

Malo pred nastopom letošnje pomladi smo se podjetja znašla v izrednih razmerah COVID-19 in nastala je situacija, za katero lahko rečemo, da večina ni imela pripravljenega načrta.

Kmalu po tem, ko smo bili soočeni z raznimi izzivi in iskanji odgovorov na številna vprašanja kako naprej, smo se v Zavodu Emendo odločili, da izvedemo samostojno raziskavo. Naše izhodišče je bilo, da vedno obstajajo potenciali pri ljudeh, ki jih je potrebno obelodaniti in jim vdihniti življenje.

S potenciali in kompetencami naših zaposlenih lahko dobimo vse odgovore na izzive, ki jih že imamo. Tudi takšne, ki nastopijo nenadno in so del pričujočim izrednim razmeram.

Raziskava je potekala od 13. do 30. aprila 2020. Odgovore smo zbirali s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je bil posredovan na e-naslove podjetij iz naše baze in tudi preko družbenih omrežij (FB, LinkedIn).

Namen je bil večplasten: skozi vprašanja pomagati sodelujočim do samorefleksije, jih spodbuditi k razmisleku o tem, kaj nam gre dobro in jim dati pomemben prostor za iskreno odkrivanju vrzeli.

Prišli smo tudi do uporabnih rezultatov, ki so nam pomagali raziskati dejanske potrebe[i], ki se pojavljajo v podjetjih na področju razvoja kadrov.

... rezultat tega je POLETNI TiBi KOMPETENČNI POLIGON, sklop 6-ih transformativnih delavnic, temelječih na izkustvenem doživetju in trajnejšem pridobivanju in utrjevanju znanj in veščin na večih pomembnih in različnih področjih.


[i] Iz raziskave: Na katerih področjih bi v prihodnje potrebovali več znanja, podpore, v naprej pripravljenih rešitvah,...?

 • krizno komuniciranje
 • marketinško komuniciranje
 • jasnost navodil zaposlenim in sankcije
 • boljša in sodelovalna komunikacija
 • sodelovalna komunikacija v srednjem managementu
 • boljša interna komunikacija lastnika in usklajeno nastopanje, boljše strateško upravljanje
 • boljše vodenje
 • okrepljene kompetence vodenja, empatija, kreativni pristopi
 • voditeljske sposobnosti kadrov, ki vodijo manjše time in določene projekte
 • povezanost in empatija, brez egotripov
 • doslednost
 • povezanost, empatija, čuječnost
 • adaptacija kulture
 • kreativni pristopi za oblikovanje rešitev za izzive
 • udejanjanje akcijskih načrtov
 • krizni načrti
 • postavljanje jasnih notranjih, osebnih struktur, jasnost, fokus oz. osredotočenost na izbrano delo
 • sprejemanje odločitev - jasnost ukrepov, razporeditev ukrepov oz. neuporaba dvojnih meril,...
 • nagrajevanje
 • prilagoditev organizacije pri diverzifikaciji posla. Uvajanje nove kompatibilne branže v podjetje
 • drugo