PREVERITE PROJEKT "SOUSTVARJAMO TEAME ZA PRIHODNOST"

Cilji operacije:

Celotna podjetniška javnost območja, skladno s strategijo LAS ZSŠD fokus na - inovativna podjetja s potencialom rasti, - podjetja, ki uvajajo nove načine ustvarjanja dodane vrednosti ((npr. design, nabavne poti, tržni pristopi, poprodajne storitve, nadgradnja znanj in veščin), - podjetja, ki se soočajo s posebnimi razvojnimi izzivi in imajo potencial rasti in razvoja vsaj na regionalnem nivoju. Ožja ciljna skupina: - MSP in s.p.-ji, s področij delovanja lesne predelave, prehranske oskrbe in turizma (celotno območje LAS, razen mestnega dela MOV). Širša ciljna skupina: -druge ciljne skupine podjetniškega okolja znotraj SAŠA, - podjetniško okolje izven območja SAŠA, - podporne institucije na ravni regije in države ter druga strokovna javnost, - mediji.

Namen operacije:

Zagotoviti sodobno obliko podpornih storitev za podjetja in samostojne podjetnike ter njihove zaposlene in s tem navezava na Tematsko področje: Ustvarjanje novih delovnih mest in v sklopu tega vplivati na doseganje Cilja A1: razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta ter na
Ukrep 1: Zagotavljanje sodobnih oblik podpornih storitev vključno z razvojem novih programov (razvoj in izvajanje svetovanja, animacije, motivacije, usposabljanja, izobraževanja, mentorstva,...).

Z izvedbo operacije so podjetja dobila sodobno podporo, da bodo lažje znala poiskati nišne produkte, ki bodo temeljili na inovativnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti. In si s tem in razvojem kadrov zagotavljali večjo konkurenčnost.

>>več>>

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zakaj izbrati ravno nas?

VI NAM POSTAVITE IZZIVE,  SKUPAJ INOVATIVNO PRISTOPIMO K ISKANJU REŠITEV.

Ker si skupaj upamo. Ustvarjamo skupne zgodbe. Skupaj povezujemo delčke v celoto.


 ZA VAS DELAMO S SRCEM IN GLAVO.

Oblikujemo storitve po vaših željah na področjih marketinga * dizajna * organizacije raznovrstnih dogodkov * kreativne ekonomije * izobraževanja in razvoja * poslovnega svetovanja * izvedbe delavnic in treningov * team buildingov * individualne supervizije po različnih metodah in pristopih, usmerjeno v spremembe in rešitve

ZA VAS SKRBI ODLIČNA EKIPA.

Sestavljamo jo posamezniki s strokovnimi znanji na številnih področjih. Z različnimi kompetencami in številnimi izkušnjami. Usmerjeni k spremembam na bolje. Drzni pri iskanju rešitev ... Za soočanje z vašimi izzivi!

 

Oblikujemo storitve po meri, iščemo kreativne ideje in nudimo prave rešitve.

Pomagali vam bomo doseči vaše cilje!