KOMPETENČNI POLIGON ZA NOVO REALNOST

RAZVOJ KADROV: Kreativne metode spopadanja z izzivi

Komu so delavnice namenjene?

podjetnikom, ki se zavedajo pomena razvoja njihovih zaposlenih ne glede na dejavnost, velikost podjetja in območje delovanja; direktorjem podjetij, ki se zavedajo vrednosti vlaganja v zaposlene; kadrovskim menedžerjem in njihovim strokovnim sodelavcem; vodjem ekip, skupin, timov; sodelavcem v marketingu in službi za odnose z javnostmi; vsem tistim, ki jih to področje zanima...

21. 9. 2020, od 9h do 15h. Lokacija: Kozolec pri ribniku, Miklavž Pri Taboru 12, 3304 Tabor (AC izvod Vransko) PRIJAVA

Kateri prebojni rezultat bi vam trenutno pri vašem delu ali projektu naredil največjo spremembo?

Pričujoče razmere prinašajo novo podjetniško realnost, pri čemer smo že (ali še bomo) naleteli tudi na kakšno oviro. Zato je dobro, da pogledamo na stvari iz drugega zornega kota in se oborožimo s primernimi strategijami in orodji. Kako lahko presežemo izzive, sprejmemo spremembe kot nekaj dobrega in kako lahko izkoristimo kreativna orodja kot priložnost za ustvarjanje prostora za nove ideje in rešitve ter akcijske načrte?

Vabljeni na celodnevni dogodek, ki bo omogočal drugačno perspektivo soočanja z izzivi.

Udeleženci boste na delavnici osvojili naslednja znanja in veščine:

  • Kako lahko preoblikujemo svoj odziv in odziv drugih, da bomo na okoliščine pogledali z različnih perspektiv?
  • Kakšno korist predstavlja usmerjenost v prihodnost in rešitve ter uporaba orodij, ki nam pomagajo razmišljati izven okvirjev?
  • Kaj nam je že na voljo, kar nam nudi možnosti prilagajanja na novo realnost in s čim si lahko še pomagamo, da bomo bližje od besed k dejanjem?

... in osvojeno boste lahko prenašali na svoje sodelavce.

Poglejmo, o čem bo med drugim tekla beseda in kaj nam obeta dr. Matej Miklavec na transformativni delavnici: 'Naš pristop je odvisen od naše interpretacije zunanjih okoliščin in situacij.'


Delavnice bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakodnevnem delu. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, transformativno in ne le informativno, kar je značilno za zgolj teoretske delavnice.

Informacije o kotizacijah, prijavi in plačilu TUKAJ

Vaša moderatorja na poletnem poligonu: mag. Barbara Zacirkovnik, mag. Tanja Bogataj in dr. Matej Miklavec

Opcija: če želite, da pripravimo ponudbo za izvedbo programa za zaposlene v v vašem podjetju jo lahko naročite TUKAJ.

Opomba:

Delavnice se bodo izvajale skladno s Predpisi, sprejetimi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19. Organizator se zavezuje, da bo izvajal vse potrebne ukrepe skladno priporočili (število udeležencev omejeno na 10 v zaprtih prostorih in do 20 na prostem, zagotovljena razdalja med udeleženci, razpoložljiva zaščitna sredstva - maske in razkužila ter drugo po potrebi)

V kolikor bi v času izvedbe veljali strožji ukrepi dopuščamo možnost, da se aktivnost izvede on line. V tem primeru bomo ustrezno popravili cenik ter vas o tem pravočasno obvestili (razlog za spremembo cene: odpadli strošek uporabnine prostora, materialnih stroškov in stroškov za zagotavljanje ustreznih ukrepov COVID-19 ter stroškov pogostitev).

Če ste med tem, ko ste preverjali vsebine našega poligona, že pomislili na sodelavca(e), ki bi mu priporočili udeležbo, smo prava izbira za vas.

Seveda pa se lahko dogovorimo za izvedbo tudi pri vas, če vam ali razpisani termini ne ustrezajo ali bi želeli vključiti več sodelavcev. V tem primeru vam bomo izdelali posebno ponudbo:

Zakaj KOMPETENČNI POLIGON?

Malo pred nastopom letošnje pomladi smo se podjetja znašli v izrednih razmerah COVID-19 in nastala je situacija, za katero lahko rečemo, da večina ni imela pripravljenega načrta.

Toda ... s potenciali in kompetencami naših zaposlenih lahko dobimo vse odgovore na izzive, ki jih že imamo. Tudi takšne, ki nastopijo nenadno in so del pričujočim izrednim razmeram. <<več>>