Družbena odgovornost slovenskih podjetij: upravljanje s človeškimi viri in investicije v človeški kapital (3. del)

08/10/2018

V prejšnjem prispevku smo na primeru obravnavanih podjetij v raziskavi, potrdili skladnost temeljnih načel družbene odgovornosti na naslednjih področjih: skrb za izobraževanje in kariero zaposlenih, zagotavljanje ustreznih pogojev dela, programi zdravstvenega varstva, ustrezni plačilni sistemi in sistemi nagrajevanja, odnos do invalidov pri zaposlovanju, spoštovanje človekovih pravic. Vložena sredstva za področje upravljanja s človeškimi viri večina podjetij smatra kot naložbo v zadovoljstvo zaposlenih, v njihovo motivacijo in pripadnost. Prepričani so, da zaposleni s svojimi sposobnostmi predstavljajo prednost pred ostalimi podjetji v koncernu, prav tako velja prepričanje, da družbeno odgovorno ravnanje vpliva tudi na kompetentnost podjetja. In v tem kontekstu so ključna področja:

1. vseživljenjsko učenje,

2. opolnomočenje zaposlenih,

3. izboljšanje pretoka informacij v podjetju oziroma boljša komunikacija,

4. ravnovesje med delom, družino in prostim časom,

5. plačilne in lastniške sheme,

6. problemi zaposljivosti in

7. varnosti zaposlitve.

V nadaljevanju bomo predstavili pristop imenovan TiBi[1], ki temelji na razvoju kadrov, njihovih kompetenc in unikatnih oblikah usposabljan.

Sprožilci napredka in razvoj kadrov prihodnosti

Za začetek poglejmo odlomek iz knjige Alice v čudežni deželi, saj so podjetja lahko kdaj v zelo podobni situaciji:

»Muca Režalka, mi lahko prosim poveš, kod moram iti, da pridem od tod?«
»To je precej odvisno od tega, kam hočeš iti,« je rekla Mačka.
»Precej vseeno mi je, kam,» je začela Alica.
»Potem je tudi vseeno, kod greš,« je rekla Mačka.
»Samo, da nekam pridem,« je Alica dodala v pojasnilo.

»Oh, lahko si prepričana, da boš nekam prišla,« je dejala Mačka, »če boš le dovolj dolgo hodila.«

V podjetjih je pomembno imeti širšo sliko in gledati naprej, v prihodnost, obenem pa opaziti tudi stvari, ki jih imamo namalokrat "pred nosom", pa jih ne vidimo. Pozornost v razvoj obstoječih kadrov nikakor ne sme biti spregledana zaradi drugih investicij, ki (morda) obetajo poslovni razcvet. Dejstva o prihodnosti dela in 4. industrijski revoluciji kažejo na to zakaj bo v prihodnosti človečnosti tisto prvo in najbolj nujno na seznamu želenih kvalitet. Peter Hinssen je v knjigi Ko digitalno postane človek opozoril: "... v naših življenjih bo digitalni svet prevzel prevlado, človeški stiki pa bodo postali redkejši. Ko se bo to zgodilo, bo postal stik s človekom dejansko pomembnejši, saj bo le takšen odnos pomenil dodano vrednost znotraj neosebne digitalne krajine. Ko bo digitalno prevzelo lastnosti človeka, bomo bolj kot kdaj prej potrebovali prave, človeške odnose. Človeških interakcij bo vedno manj, zato pa bodo te bolj cenjene."

TiBi koncept je nastal kot odgovor na izkazane trende in potrebe iz področja kadrovskega razvoja in podjetjem pomaga do odgovorov na vprašanja kot so na primer: Kako ustvariti zadovoljne zaposlene? Kako izboljšati komunikacijo med zaposlenimi in urediti pretok informacij? Kako povečati njihovo zavzetost? Kako jih opogumiti, da bodo odkrili svoje potenciale? Kako jih vzpodbuditi, da bodo samozavestno predstavili svoje ideje in pripomogli k razvoju (dejavnosti, procesov, storitve, izdelka, ...)? Kako vplivati na njihovo pozitivno motivacijo? Kako krepiti timski duh? Kako razvijati ustvarjalen in učinkovit tim? Kako se lotiti iskanja ustvarjalnih rešitev? Kako vzpostaviti ravnovesje med redom in kaosom v podjetju ter ustvariti rastišče kolektivne inteligence? Kako ustvariti pogoje za sodelovalne pristope? ...

S pomočjo različnih programov in pristopov ekipa veščih in raznolikih posameznikov z naborom strokovnih znanj iz področja psihologije, sociologije, antropologije, pedagogike, ekonomije, ..., odstira kolektivni duh v ekipi. Skladno s cilji podjetja in njegovim procesnim delovanjem se utrjujejo poti, ki dolgoročno vodijo do: zmanjševanja stresa na delovnem mestu, izboljšanja odnosov med sodelavci, boljše komunikacije znotraj organizacije, večje pripadnosti pri zaposlenih , sprejemanja odgovornosti, večje zavzetosti za delo, ... ter prebujenja skritih potencialov in notranjih virov moči posameznikov.

TiBi koncept zagovarja holističen pristop in zato deluje trostopenjsko:

· Raziskovanje in odkrivanje

Pomembno je, da pozornost usmerjamo v prave stvari. Da razvijamo tista področje, kjer so veliki potenciali, da se razvijemo. Da ne vadimo ves čas tisto, kar že tako ali tako znamo. Pogoj za razvoj in napredek je, da se reševanja lotimo na drugačen način. Z rutino in ponavljanjem starih vzorcev in metod ne bomo bližje željeni spremembi na bolje. Kot je nekoč rekel Albert Einstein: "Blaznost je vedno znova in znova ponavljati isto stvar in pričakovati drugačne rezultate."

V izogib blaznosti najprej posvetimo pozornost identifikaciji področji, ki potrebujejo največ pozornosti in poudarka.

S pomočjo "Solution Focused Approach" pristopa pogledamo v smer željenih sprememb. Sam pristop že z imenom nakaže, da je delovanje prvenstveno usmerjeno v rešitve, in to s strukturirano, preprosto in časovno učinkovito metodo pogovora o spremembah na boljePovezovanje in iskanje rešitev temelji na uporabi vseh notranjih virov moči in osvetlitvi drugih zornih kotov, kar je temeljno izhodišče do novih uvidov. Ustvarja se kontekst, ko rešitve postanejo možne.

  • TiBi programi (delavnice, izobraževanja, treningi, team building)

Vsebine posameznih programov (delavnice,izobraževanja, treningi) so tiste, ki skozi aktivnosti krepijo željena področja. Teh je veliko, lahko bi rekli neomejeno. Nekatere temeljijo na učenju socialnih spretnosti in komunikacijskih veščin, v drugih spoznavamo pomen pravil in preizkušamo meje sposobnosti, nekatere pomagajo pri sproščanju stresa in povečujejo povezanost skupine, spet druge pripomorejo pri umirjanju jeze in agresije ter zmanjšujejo psihično napetost. Katerokoli podočje je že - vedno je tisto pravo, saj smo ga skupaj opredelili v prvem koraku.

Pika na i TiBi programov je team building. Drugačen, kjer skozi humor in različne aktivnosti na povabljiv način »bildamo« in »dihamo skupaj«.

Pomembnih 9 razlogov, zakaj je igrivost za podjetja nujna :

🚩omogoča občutek razbremenjenosti,
🚩 sproščeno vzdušje izboljša urjenje v komunikaciji,
🚩ljudem na poseben način približa spoznavanje pomena pravil,
🚩sproži proces preizkušanja meja naših sposobnosti,
🚩 lahko nam pomaga odkrivati delovanje skupine,
🚩lahko ozavestimo ali pa načrtno zamenjamo skupinske vloge,
🚩v igrivem okolju "lažje" občutimo enotnost z ostalimi udeleženci,
🚩 omogoča tudi osebnostno rast,
🚩ker se posameznik lažje spopada s težavami, ki v »navideznem svetu« igrive dejavnosti niso resnične in jih kasneje lažje preslika nazaj v svoje življenje.

  • Kje smo in kam želimo naprej

S pomočjo refleksije, kot procesa ozaveščanja, pomembno krepimo možnosti za udejanjanje sprememb na bolje. Seveda ni zgolj refleksija tista, ki je ključna pri razvoju, ampak je prav toliko pomembna tudi evalvacija. Če se želimo profesionalno razvijati in vedeti kako počnemo kar počnemo, je raziskovanje in vrednotenje dela ter iskanje novih poti za reševanje izzivov učinkovit in intenziven pristop, ki mora vsebovati komponento kritičnosti. S tem si omogočimo zagotavljanje povratnih informacij o procesu in učinkih, ki jih ima dejavnost oz. aktivnost na udeležene v procesu.

Učinkovita, smiselna in korektna evalvacija se zagotavlja z opredelitvijo predpostavk, premišljenimi vprašanji, prizadevanji za globlje razumevanje skozi refleksijo in zavzemanjem različnih perspektiv ter nenazadnje z jasnimi odločitvami in pripravljenostjo za potrebno ukrepanje.

Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti. -Kitajski pregovor

Skozi načrtovanje evalvacije imamo priložnosti izbirati "semena", ki jih bomo sejali... In ko jih posejemo je naša odgovornost, da iz priložnosti oblikujemo pogoje za bujno vzklitje in razvoj.

Za konec: Največkrat je potrebno pri iskanju rešitev in udejanjanju sprememb na bolje pogledati na stvari iz drugega zornega kota. Nemalokrat ujeti v vzorce in rutino, takšnega pogleda nismo zmožni in potrebujemo nekoga, ki lahko na stvari pogleda neobremenjeno in od zunaj.

In pri tem vas lahko podpre ekipa TiBi. Naš pristop deluje po principu od posameznika do skupine, in se bolj kot s strukturami ukvarja s človekom. Skupaj iščemo 7 ključnih odgovorov na 7 ključnih vprašanj, ki se postavljajo v podjetjih:

1. Kako odkriti in zbuditi najboljšo verzijo vaših zaposlenih?
2. Kako do zavzetih, pripadnih in ciljno naravnanih zaposlenih?
3. Kako organizirati prenos znanj in izkušenj v kolektivu?
4. Kako voditi time, da bodo dosegali zastavljene cilje podjetja in bili pri delu učinkoviti in zadovoljni?
5. Kako do večje kakovosti dela?
6. Kako razviti tiste kompetence zaposlenih, ki jih potrebujejo za kakovostno opravljanje delovnih nalog?
7. Kako do samozavestnejšega in zanesljivejšega soočanja z izzivi?

Smo ekipa, ki meje premika! Ste za to, da jih premikamo skupaj?


[1] "TiBi" je blagovna znamka, ki izhaja iz dejstva, da smo ljudje tisti, ki uresničujemo spremembe na bolje in da ima vsak posameznik v sebi neomejene vire moči, ki pomagajo do realizacije sprememb.