Kulinarični Re-Bonding ™

04/11/2019

Namen kulinaričnega Re-Bondinga™ je na sproščen in zabaven način, s številnimi elementi presenečenja, v:

  • učenju socialnih spretnosti
  • krepitvi komunikacijskih veščin
  • spoznavanju pomena pravil in navodil
  • preizkušanju meje sposobnosti
  • odkrivanju delovanja skupine
  • grajenju enotnosti v ekipi
  • povečanju povezanosti skupine.

Cilji so bili doseženi: v timu je do izraza prišla sposobnost organiziranja dela in optimalno razdeljevanje nalog. Tudi kreativnost in iznajdljivost sta imeli pomembno vlogo. Na kulinaričnem bondingu so se člani ekipe soočili tudi z izzivom racionalne in smotrne porabe sestavin ali drugače, razpoložljiv sredstev.

Kaj je prinesla refleksija?

Ozavestili smo pomen sodelovanja v nalogi ter se poglobili v to, kar smo med procesom opazili.

Opolnomočili smo tista področja, ki nam gredo res dobro s ciljem, da se tega zavedamo in da to, kar nam gre dobro, to delamo še večjem obsegu.


Prepoznali smo tista področja, kjer bi si želeli še kaj izboljšati, in da skupaj razmislimo, kaj je naslednji korak k spremembi na bolje (skupni vidiki, akcijski načrti, zadolžitve, kdo kaj, do kdaj, kako, ...)

Zapisano :)


Naročnik: LEAN REŠITVE d.o.o.

Izvedba: 2019

Udeleženci: team