Kaj lahko pričakujete od udeležbe na brezplačnem Modulu 1 in Modulu2?

Modul 1: Ustvarite večjo vrednost za kupca z manj kapitala!

10. oktober 2019, od 9. do 15. ure v Šoštanju!

Prijava na dogodek tukaj.

Ustvarite večjo vrednosti za kupca z manj kapitala

Ali lahko vaše podjetje deluje po načelu vitkega podjetništva? Lahko.

Razširjeno prepričanje je, da je vitka metodologija primerna le za startupe. Ni res. Lean velja za vsako podjetje in vsak proces.

To ni taktika ali program zmanjševanja stroškov, ampak način razmišljanja in delovanja za celotno organizacijo.

V utečenih delovnih procesih se nam hitro zgodi, da pozabimo na ključno točko našega podjetja - kupca. Živimo v svojem t.i. »mehurčku« in predvidevamo, česa si naš kupec želi. Ampak to so še vedno samo naša predvidevanja.

Osnovno načelo vitke metodologije je izvajanje hitrega in stroškovno učinkovitega procesa, ki v ospredje postavlja našega kupca. Ključnega pomena je, da naša predvidevanja preverimo in na podlagi pridobljenih podatkov načrtujemo razvoj našega podjetja.

V primerjavi s tradicionalnimi poslovnimi sistemi vitka organizacija potrebuje:

-manj človeških naporov,

- manj prostora,

- manj kapitala in

- manj časa za izdelavo izdelkov in storitev

- z veliko nižjimi stroški in z veliko manj napakami.

Podjetja se lahko hitro odzivajo na spreminjajoče se želje kupcev z veliko raznolikostjo, visoko kakovostjo in nizkimi stroški.

Bodite hitri, agilni in korak pred vašo konkurenco

z »vitko« ekipo SAŠA inkubatorja,

ki je za vas pripravil delavnico na temo oblikovanja novih poslovnih modelov.

Prijava na modul tukaj.

Modul 2: Kadri prihodnosti- zaposleni kot soustvarjalci vašega podjetniškega ekosistema?

22. oktober 2019, od 9. do 15. ure (lokacija naknadno)!

Prijava na dogodek tukaj.

Kadri prihodnosti: zaposleni kot soustvarjalci vašega podjetniškega ekosistema?

Proces staranja prebivalstva v Sloveniji prinaša nove izzive in hkrati priložnosti. Demografske projekcije kažejo zaskrbljujočo prihodnost in samo večja aktivnost zaposlenih ne bo dovolj, da bomo pokrili potrebe po večjem zaposlovanju.

Vendar, če v podjetjih znotraj kulture krepimo kolektivno odgovornost in poudarjamo pomen zdravih in varnih delovnih mest, pravočasno uvajamo potrebne spremembe, negujemo posameznikovo soodgovornost za zdravo staranje, krepitev lastnih veščin in kompetenc ter vseživljenjsko učenje, s tem pripomoremo k izboljšanju delovne aktivnosti. Priložnosti za uvajanje dobrih praks, poleg zakonsko predpisanih, ne manjka.

Na modulu boste spoznali koncept s celostnim pristopom za krepitev tistih veščin vaših zaposlenih, ki bistveno pripomorejo k doseganju kolektivne zavzetosti za odgovorno in kakovostno delovanje organizacije.

Vabljeni na delavnico, kjer boste spoznali pristop »od blizu« in dobili celostno sliko, kako:

 • odkrivamo in okrepimo potenciale vaših sodelavcev;
 • treniramo mehke veščine;
 • krepimo kompetence (sodelovalnost, komunikacija, vodenje, voditeljstvo, ...);
 • uvajamo in / ali nadgradimo vaše mentorske programe;
 • vzpostavljamo medgeneracijska sodelovanja za učinkovito povezovanje različnih generacij v vašem podjetju;
 • pripravimo strategije za starejše zaposlene v vašem podjetju in krepimo njihove specifične kompetence za njihovo aktivno staranje;
 • aktiviramo program promocije zdravja na delovnem mestu s pristopom ozaveščanja o pomenu skrbi za lastno zdravje in dobro počutje za izboljšanje vseh parametrov zdravja, počutja in lažjega soočanja s stresom.

Tudi če se sprašujete:

 • Kako ustvariti zadovoljne zaposlene?
 • Kako izboljšati komunikacijo med zaposlenimi?
 • Kako povečati njihovo zavzetost?
 • Kako jih opogumiti, da bodo odkrili svoje potenciale?
 • Kako jih vzpodbuditi, da bodo samozavestno predstavili svoje ideje in pripomogli k razvoju (dejavnosti, procesov, storitve, izdelka, ...)?
 • Kako vplivati na njihovo pozitivno motivacijo?
 • Kako krepiti timski duh?
 • Kako razvijati ustvarjalen in učinkovit tim?...

bodite z nami, celostno naravnani k trajnostnim učinkom.

Prijava na modul tukaj.