SOUSTVARJAMO TEAME ZA PRIHODNOST

NAJAVA BREZPLAČNIH DELAVNIC: MODUL 1 IN MODUL 2 (več tukaj)

MODUL 1: 10. OKTOBER 2019, OD 9. DO 15. URE z osrednjo tematiko vitkega vodenja

MODUL 2: 22. OKTOBER 2019, OD 10. DO 15. URE z osrednjo tematiko razvoja obstoječih kadrov v podjetju

Želite ustvarite večjo vrednosti za kupca z manj kapitala?

in

se ubadate z izzivi, kot so kadri prihodnosti in razmišljate, kako razvijati vaše zaposlene v soustvarjalce vašega podjetniškega ekosistema?

Več >>

Predstavitev projekta

Partnerji projekta: Zavod Emendo Gavce, SAŠA Inkubator d. o. o., SŠGZ, Občina Šoštanj

Namen operacije:

Razvit in izveden program v sklopu operacije pomeni popolnoma nov in celovit pristop osveščanja in učenja vodilnih v podjetij in njihovih timov za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Rezultat izvedene operacije bo določeno število poslovnih modelov podjetij in določeno število modelov razvoja kadrov v podjetjih. V tem se v celoti nanaša na OP-Ukrep »Ustvarjanje delovnih mest: Spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih partnerstev«, ki predvideva podporo aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ....., kot npr.: razvoj primernih orodij za aktivacijo, vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva.

Cilj operacije:

Dolgoročni cilj: Zagotoviti sodobno obliko podpornih storitev za podjetja ter njihove zaposlene, razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta, zagotavljanje sodobnih podpornih storitev vključno z razvojem novih programov.
Kratkoročni cilj: razvoj in priprava novega, celovitega, inovativnega in kakovostnega programa osveščanja in učenja vodilnih v podjetjih ter njihovih timih, pilotna izvedba novo razvitega programa ter preko tega doseči večjo usposobljenost v podjetju in nove poslovne modele.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.