Projekt 2019: Soustvarjamo teame za prihodnost

27/01/2020

 "SOUSTVARJAMO TEAME ZA PRIHODNOST"

Cilji operacije:

Celotna podjetniška javnost območja, skladno s strategijo LAS ZSŠD fokus na - inovativna podjetja s potencialom rasti, - podjetja, ki uvajajo nove načine ustvarjanja dodane vrednosti ((npr. design, nabavne poti, tržni pristopi, poprodajne storitve, nadgradnja znanj in veščin), - podjetja, ki se soočajo s posebnimi razvojnimi izzivi in imajo potencial rasti in razvoja vsaj na regionalnem nivoju. Ožja ciljna skupina: - MSP in s.p.-ji, s področij delovanja lesne predelave, prehranske oskrbe in turizma (celotno območje LAS, razen mestnega dela MOV). Širša ciljna skupina: -druge ciljne skupine podjetniškega okolja znotraj SAŠA, - podjetniško okolje izven območja SAŠA, - podporne institucije na ravni regije in države ter druga strokovna javnost, - mediji.

Namen operacije:

Zagotoviti sodobno obliko podpornih storitev za podjetja in samostojne podjetnike ter njihove zaposlene in s tem navezava na Tematsko področje: Ustvarjanje novih delovnih mest in v sklopu tega vplivati na doseganje Cilja A1: razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta ter na
Ukrep 1: Zagotavljanje sodobnih oblik podpornih storitev vključno z razvojem novih programov (razvoj in izvajanje svetovanja, animacije, motivacije, usposabljanja, izobraževanja, mentorstva,...).

Z izvedbo operacije so podjetja dobila sodobno podporo, da bodo lažje znala poiskati nišne produkte, ki bodo temeljili na inovativnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti. In si s tem in razvojem kadrov zagotavljali večjo konkurenčnost.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.