REFERENČNA IZLOŽBA

... več v pripravi ...

Kako v odnose na delovnem mestu prinesti več povezanosti, jasnosti, sproščenosti in posledično učinkovitosti? Učinkovita komunikacija - ključ do dobrih odnosov:

Namen delavnice je bil, da se udeleženci slišijo med seboj in se medsebojno še bolj povežejo.

Namen kulinaričnega Re-Bondinga™ je na sproščen in zabaven način, s številnimi elementi presenečenja, v:

G L A V N I N A M E N: konkretno iskanje rešitev za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja med sodelavci in izboljšanje medsebojne komunikacije