REFERENČNA IZLOŽBA

... več v pripravi ...

Učinkovita komunikacija - ključ do dobrih odnosov: Kako v odnose na delovnem mestu prinesti več povezanosti, jasnosti, sproščenosti in posledično učinkovitosti?

Namen delavnice je bil, da se udeleženci slišijo med seboj in se medsebojno še bolj povežejo.

Namen kulinaričnega Re-Bondinga™ je na sproščen in zabaven način, s številnimi elementi presenečenja, v:

G L A V N I N A M E N: konkretno iskanje rešitev za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja med sodelavci in izboljšanje medsebojne komunikacije