Stari načini vodenja, ki temeljijo na hierarhiji, strahu in kontroli ne delujejo več, zato pri današnjem vodenju in voditeljstvu prihaja do iskanja novih kvalitet, ki so primernejše za čas, v katerem se vse bolj poglabljamo v nove načine voditeljstva in vizije. Iščemo namreč prave smeri, boljše rešitve, učinkovitejše načine za doseganje ciljev ......

Osvojiti je potrebno nove principe voditeljstva in sodelovalnih pristopov. Sodelujoče voditeljstvo je izziv sodobnega časa, ko vključenost zaposlenih predstavlja možnosti, ki podjetju lahko prinašajo pomembne premike v razvoju. ..."več"

V prejšnjem prispevku smo se dotaknili teoretičnih izhodišč družbene odgovornosti, predvsem področja upravljanja človeških virov. V kontekstu upravljanja s človeškimi viri je ključno vseživljenjsko učenje, opolnomočenje zaposlenih, izboljšanje pretoka informacij v podjetju oziroma boljše komunikacije, ravnovesje med delom, družino in prosim časom,...

Ko vas vprašajo zakaj vi in ne vaša konkurenca, kako vam uspe izpostaviti bistveno razlikovalno prednost? Je morda vaša kritična zavest tista, ki vam omogoči prepoznati in izpostaviti bistvo? Ali pa so bistvene vaše analize, ocene in vrednotenje? Kaj torej vedo tisti najbolj uspešni? Vedo zakaj, kako in kaj počnejo.